Luận văn Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn huyện Krông Pắc Tỉnh Đăklăk

Theo thống kê đến cuối năm 2006 dân số huyện Krông Pắc là 217.830 người với 42042 hộ, trong đó khu vực nông thôn là 196.131 người chiếm 90% tổng dân số toàn huyện. Trên địa bàn huyện hiện có 22 dân tộc anh em đang sinh sống có nguồn gốc từ nhiều vùng miền khác nhau (Bắc, Trung, Nam và bản địa) với nhiều tập tục sinh họat, canh tác khác nhau. Do tập quán sinh hoạt và sản xuất còn nghèo nàn, lạc hậu, việc thay đổi trong thâm canh nông nghiệp, mở rộng diện tích canh tác, tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các hoạt động sản xuất trong các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và chế biến nông lâm sản đã tác động đến môi trường làm cho môi trường vùng nông thôn mất đi sự trong lành vốn có và ngày càng bị ô nhiễm nặng hơn. Tình trạng vệ sinh môi trường kém là nguyên nhân chủ yếu gây ra những hậu quả nặng nề về sức khoẻ đối với đời sống con người. Nhằm góp phần cải thiện đời sống, nâng cao nhận thức công đồng về bảo vệ môi trường cho người dân nông thôn thì việc đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của người dân huyện Krông Pắc tỉnh ĐăkLăk là điều rất cần thiết phục vụ cho việc phát triển kinh tế và môi trường bền vững. Đó chính là lý do em chọn đề tài “Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn huyện Krông Pắc tỉnh Đăklăk” làm đề tài tốt nghiệp. I.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn huyện Krông Păc phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân. Nâng cao nhận thức của người dân nông thôn trong việc bảo vệ môi trường, giúp bà con cải thiện được tình trạng vệ sinh môi trường ngay trong chính ngôi nhà của minh và xung quanh nơi mình sinh sống. Nâng cao tỉ lệ dân được sử dụng nước sạch và các điều kiện sinh hoạt hợp vệ sinh. Nâng cao mức sống, bảo vệ sức khỏe của người dân thông qua việc thực hiện các gảp pháp vệ sinh môi trường.

doc98 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2275 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn huyện Krông Pắc Tỉnh Đăklăk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc08NOI DUNG L.VAN-OK.doc
 • doc01BIA-OK.doc
 • doc02NHIEM VU DO AN-OK.doc
 • doc03NHAN XET CUA GVHD.doc
 • doc04LOI CAM ON.doc
 • doc05MUC LUC-OK.doc
 • doc06DANH MUC ....doc
 • doc07LOI MO DAU.doc
 • doc09TAI LIEU THAM KHAO-OK.doc
 • pdf10PHU LUC-OK.pdf
 • docMUC LUC TUNG CHUONG-OK.doc
Luận văn liên quan