Luận văn Khảo sát động thái dinh dưỡng và đa dạng sinh học của đất xám qua quá trình canh tác tầm vông (Thyrsostachys siamensis)

(Bản scan) Đất là một nguồn tài nguyên rất quý giá, là một phần của cuộc sống hàng ngày là nguồn nuôi sống con người cũng như tất cả các sinh vật khác trên trái đất. Nhưng nếu sử dụng không hợp lý sẽ làm cho đất ngày càng bị suy thoái, đe dọa đến cuộc sống chung của nhân loại

pdf25 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát động thái dinh dưỡng và đa dạng sinh học của đất xám qua quá trình canh tác tầm vông (Thyrsostachys siamensis), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Luận văn liên quan