Luận văn Khảo sát hiện tượng chất lượng nước và mô hình chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn vi sinh vật không sử dụng hóa chất diệt trùng

(Bản scan) Chế biến thủy sản xuất khẩu là mộ trong những ngành kinh tế trọng điểm của Việt nam đã và đang đem lại nguồn ngoại tệ không nhỏ cho đất nước. Để có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, về chất lượng sản phẩm của các thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tạo ra những sản phẩm an toàn có chất lượng cao để tồn tại và phát triển

pdf23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát hiện tượng chất lượng nước và mô hình chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn vi sinh vật không sử dụng hóa chất diệt trùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan