Luận văn Khảo sát hóa học diterpenoid lacton và diterpennoid glucosid từ lá cây xuyên tâm liên, andrographis paniculata, acanthaceae

(Bản scan) Vào những năm 70 đất nước ta đang trong giai đoạn khó khăn về kinh tế thị trường thuốc tây khan hiếm, nên việc phát hiện cây Xuyên Tâm Liên có thể chữa nhiều bệnh đã giải quyết rất nhiều khó khăn cho ngành Y tế trong thời kỳ đó. Trong dân gian đã truyền miệng cây Xuyên Tâm Liên là cây thuốc trị bá bệnh

pdf50 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2500 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát hóa học diterpenoid lacton và diterpennoid glucosid từ lá cây xuyên tâm liên, andrographis paniculata, acanthaceae, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan