Luận văn Khảo sát thành phần hóa học cây sơn vé carcinia merguensis, họ bứa (guitiferae)

(Bản scan) Việc sử dụng cây cỏ để chữa bệnh đã có lịch sử từ lâu đời, và ngành hóa thực vật đã góp phần không nhỏ trong việc khám phá ra nhiều loại thuốc mới nhằm phục vụ hiệu quả cho nhu cầu điều trị bệnh. Do vậy việc nghiên cứu thành phần hóa học các cây thuốc là một trong những chiến lược sản phẩm ở nhiều công ty dược phẩm lớn

pdf51 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2008 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát thành phần hóa học cây sơn vé carcinia merguensis, họ bứa (guitiferae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan