Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng Thương mại địa bàn TP HCM

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đối với các NHTM, hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất và cũng tiềm ẩn rủi ro cao nhất. Vi vậy rủi ro tín dụng có thể sẽ dẫn đến những tai hại xấu, có khi dẫn đến sụp đổ ngân hàng. Và khác với sự sụp đổ của doanh nghiệp, sự sụp đổ của ngân hàng không dừng lại ở một ngân hàng cụ thể mà mang tính lây lan có khi làm rung chuyển toàn bộ hệ thống. Và vì hệ thống ngân hàng được coi là hệ thần kinh của nền kinh tế. Do vậy sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng chắc chắn dẫn đến các cuộc khủng hoảng kinh tế tạm thời hoặc triền miên với những hậu quá xấu khó ai mà lường hết được. Chính vì lẽ đó các ngân hàng luôn luôn tìm kiếm các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của mình. Dù có tên gọi là DNV&N, nhưng vai trò của những doanh nghiệp này thực sự không nhỏ. Loại hình doanh nghiệp này đã thể hiện và chứng minh được vai trò to lớn của mình không chỉ ở những nước TBCN phát triển mà cả những nước đang phát triển và kém phát triển. Đối với Việt Nam, DNV&N hiện nay cũng giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Và một trong những khó khăn lớn nhất đối với loại hình doanh nghiệp này đó chính là vốn. Vốn thì được huy động chủ yếu qua vay ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn vay ngân hàng đối với các DNV&N, tôi chọn đề tài nghiên cứu: - 10 -“Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng thương mại địa bàn TP.Hồ Chí Minh” 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Luận văn có khối lượng 73 trang, được trình bày với kết cấu như sau: - Phần mở đầu - Phần nội dung Chương 1: Những vấn đề chung về rủi ro tín dụng và DNV&N. Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay các DNV&N, của các NHTM trên địa bàn TP.HCM. Chương 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay các DNV&N tại TP.HCM. - Phần kết luận. 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu, phân tích và đánh giáđúng thực trạng về hiệu quả hoạt động của các DNV&N, tình hình cho vay,rủi ro tín dụng trong cho vay đối với các DNV&N. Qua đó, đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay các DNV&N, giúp các NHTM và các DNV&N có một nguồn tài chính vững mạnh để sẵn sàng hội nhập. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 11 -Trong quá trình nghiên cứu tôi sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp luận theo chủ nghĩa duy vậtbiện chứng, chủnghĩa duy vật lịch sử để nhìn nhận sự việc theo sự vận động và phát triển của nó. - Phương pháp tổng hợp số liệu dựa trên: các báo cáo, tài liệu trên Internet, trên báo chí. - Phương pháp so sánh: theo thời gian, theo chỉ tiêu 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đề tài chỉ giới hạn ở những giải pháp để kiểm soát rủi ro chứ không đi sâu vào nghiên cứu các công cụ, kỹ thuật phòng chống rủi ro. Đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi các DNV&N và các NHTM trên địa bàn TP.HCM. Do hạn chế về thời gian và tài liệu nghiên cứu, có thể luận văn còn rất nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của qúy thầy cô và các bạn quan tâm.

pdf112 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2700 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng Thương mại địa bàn TP HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan