Luận văn Làm thế nào để thu hút các nhà đầu tư Mỹ trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam

1. Sự cần thiết của đề tài Từ khi luật đầu tư nước ngoài ban hành vào tháng12 năm 1987, việc thu hút nguồn vốn ĐTTTNN đã góp phần tích cực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ngoài việc thu hút vốn, thì việc học hỏi, tiếp thu các công nghệ, kỹ năng quản lý hàng đầu thế giới là cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể tiến nhanh hơn trong quá trình phát triển đất nước. Hiện tại, Mỹ là quốc gia hàng đầu thế giới về các lĩnh vực trên và Mỹ cũng có sự đầu tư ra nước ngoài rất mạnh mẽ,chiếm đến 7% GDP của Mỹ. Tuy nhiên, đầu tư của Mỹ vào Vịệt Nam trong những năm vừa qua là không nhiều và tăng giảm thất thường. Vậy đâu là nguyên nhân, và giải pháp như thế nào để thúc đẩy hơn nữa đầu tư của Mỹ vào Việt Nam để Mỹ trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam để chúng ta có thể tận dụngđược công nghệ, kỹ năng quản lý hàng đầu thế giới. Đó cũng là lý do mà tôi chọn đề tài: “Làm thế nàođể thu hút các nhà đầu tư Mỹ trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam” 2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Luận văn góp phần hoàn thiện thực tiễn tình hình đầu tư của Mỹ tại Việt Nam Triển vọng phát triển của đầu tư của Mỹ vào Việt Nam và các giải pháp để các nhà đầu tư Mỹ trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu cho những ai quan tâm đến đề tài này. 3. Phương pháp nghiên cứu Về tổng thể, luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp logic kết hợp với phương pháp duy vật lịch sử. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp tổng hợp, thống kê phân tích, quy nạp, diễn giải, đối chiếu, mô hình hoá để làm rõ những luận điểm đề cập trong luận văn. 4. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Đánh giá tình hình đầu tư của Mỹ vào Việt Nam trong thời gian qua. Tìm hiểu các nhân tố tác động đến đầu tư của Mỹ vào Việt Nam Nghiên cứu triển vọng đầu tư của Mỹ trong tương lai. Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói chung và từ Mỹ nói riêng. 5. Kết cấu của luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Trình bày khái quát về khái niệm và các hình thức của ĐTTTNN, vai trò của ĐTTTNN đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam, dự đoán xu hướng đầu tư nước ngoài trên toàn thế giới, kinh nghiệm thu hút đầu tư của một số nước ASEAN. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM Đánh giá tình hình, những thành tựu và tồn tại trong quá trình thu hút đầu tư từ Mỹ trong thời gian qua. CHƯƠNG 3: TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ MỸ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM Trên cơ sở phân tích trong chương 2, chương 3 xem xét chính sách của Mỹ đối với Việt Nam,triển vọng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nói chung và từ Mỹ nói riêng.

pdf76 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1750 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Làm thế nào để thu hút các nhà đầu tư Mỹ trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan