Luận văn Mạch nạp cho vi điều khiển 8051

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành điện tử nói chung đã có những bước tiến vượt bậc và mang lại những thành quả đáng kể. Trong đó vi xử lí là lĩnh vực đã thực sự mang lại những hiệu qủa chính xác và gọn nhẹ trong quá trình điều khiển, sản xuất. Để sử dụng triệt để bộ nhớ EPROM bên trong cũng như sự cần thiết có một chương trình hệ thống nào đó được nạp vào trong EPROM để thi hành khi vừa mở máy.

pdf71 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1970 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Mạch nạp cho vi điều khiển 8051, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên