Luận văn Môi trường đầu tư và vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đồng Nai

1. Lý do chọn đề tài: Hơn hai mươi năm qua, kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 - Đại hội đổi mới, đặc biệt là đổi mới về tư duy kinh tế và thựchiện chuyển đổi nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế đất nước đã có nhiều chuyển biến và khởi sắc. Hoà cùng xu thế đó, Đồng Nai một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã không ngừng tăng trưởng, phát triển như tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm khá cao và năm sau luôn cao hơnnăm trước; tạo nhiều việc làm, giảm dần tỷ lệ thất nghiệp; tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại Đạt được thành tựu này do Đồng Nai phát huy tốt chính sách phát triển và đa dạng hoá các thành phần kinh tế, trong đó có thành phần kinh tế có vốn FDI. Thật vậy cùng với xu thếhội nhập thì vai trò của thành phần kinh tế có vốn FDI không ngừng tăng lên, khẳng định vị thế và tầm quan trọng của mình trong sự nghiệp CNH - HĐH. Do đó, với mục tiêu phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp thì Đồng Nai phải không ngừng phát triển thành phần kinh tế này thông qua chính sách thu hútnguồn vốn FDI. Tuy nhiên, thời gian qua tốc độ thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của mình. Chính vì vấn đề này đã đưa em đến với đề tài: “Môi trường đầu tư và vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đồng Nai.” 2. Mục đích của đề tài: Nhằm tìm hiểu lý do tại sao tình hình thu hút FDI tại Đồng Nai thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh để từ đó đưara giải pháp, kiến nghị tháo gỡ sự kìm hãm, gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài và góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: + Nghiên cứu, đánh giá thực trạng một số vấn đề về MTĐT Đồng Nai. + Nghiên cứu tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại Đồng Nai. - Phạm vi nghiên cứu: trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai,một số tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như những vấn đề chung của cả nước và tham khảo một số nước trong khu vực. 4. Phương pháp nghiên cứu: Từ cơ sở lý luận, các số liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng các phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích để đánh giá, nhận xét và đưa ra những ưu điểm cũng như những tồn tại và nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp cải thiện MTĐT và tăng khả năng thu hút nguồn vốn FDI tại Đồng Nai. 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Đề tài này phân tích MTĐT và đề ra các giải pháp cải thiện tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại Đồng Nai cho nên hỗ trợ các nhà lãnh đạo của Đồng Nai có cái nhìn tổng quát hơn về thực trạng thu hút đầu tưcủa tỉnh mình từ đó phát huy các mặt mạnh và cải thiện những mặt còn hạn chế góp phần gia tăng khả năng thu hút nguồn vốn FDI thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH tỉnh nhà.

pdf102 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2802 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Môi trường đầu tư và vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan