Luận văn Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở công ty xăng dầu Hàng Không

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là chất lượng được đặt trong một hệ thống quản lý phù hợp, là một điểm yếu kém kéo dài nhiều năm ở nước ta trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, thậm chí cả trong những năm đầu chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường. Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt nam đã ý thức được rằng: Nền kinh tế nước ta đang trong qúa trình hội nhập với kinh tế khu vực và Thế giới. Việt nam sẽ tham gia AFTA, tiến tới tham gia WTO. Hàng rào bảo hộ bị xoá bỏ, đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với nước ta. Điều đó đòi hỏi một cách khách quan việc nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng theo các hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến hiện nay của khu vực và thế giới. Nâng cao chất lượng hàng hoá trong nước và xuất khẩu là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp Việt nam trong qúa trình cạnh tranh và hội nhập kinh tế. Từ khi mở cửa nền kinh tế, các doanh nghiệp được trao quyền tự chủ trong hoạt động,sản xuất kinh doanh, được quyền hưởng thành quả của mình, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại và phát triển của mình, đảm bảo được lợi ích cho người lao động và cho xã hội. Vì vậy chất lượng hàng hoá được coi là ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, là thước đo trình độ sản xuất và ý thức của dân tộc. Chất lượng là mục tiêu chính mà các doanh nghiệp phải phấn đấu đạt tới, là chìa khoá của sự thành công trong sản xuất, kinh doanh của họ. Đặc biệt trong sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt của cơ chế thị trường ngày nay. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra ở phạm vi một nước mà trên quy mô toàn cầu, các doanh nghiệp trong nước vừa muốn bảo vệ nền công nghiệp nội địa của mình vừa muốn có mức tăng trưởng trong xuất khẩu thì tất yếu phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế của công tác chất lượng, và việc đưa chất lượng vào một hệ thống quản lý chất lượng là một yêu cầu bức bách. Là một doanh nghiệp Nhà nước mới thành lập, Công ty xăng dầu Hàng không ý thức được rất rõ điều này. Nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã nhanh chóng tìm được hướng đi cho mình và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành xăng dầu. Sản phẩm của Công ty ngày càng có uy tín trên thị trường, được nhiều bạn hàng quan tâm và khuyến khích phát triển, nhờ đó phạm vi kinh doanh của Công ty ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, với môi trường cạnh tranh và xu thế phát triển của thế kỉ XXI, để tồn tại và phát triển bền vững, Công ty cần phải qua tâm hơn nữa đến vấn đề chất lượng, đặc biệt là việc phát triển áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng. Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian thực tập, nghiên cứu tình hình hoạt động ở Công ty xăng dầu Hàng không, tôi xin chọn đề tài “ Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không làm luận văn tốt nghiệp của mình Kết cấu của đề tài gồm ba phần: Chương 1. Một số vấn đề lí luận về hệ thống quản lý chất lượng và sự cần thiết phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty xăng dầu Hàng không. Chương 2. Thực trạng hệ thống quản lý chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không. Chương 3. Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty xăng dầu Hàng không.

doc96 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1866 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở công ty xăng dầu Hàng Không, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên