Luận văn Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và giảm giá thành tại công ty điện và điện tử TCL Việt Nam

(Bản scan) Nội dung của đề tài: Thông qua mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đi sâu vào các vấn đề sau: - Phân tích, đánh giá chung sự biến động giá thành đơn vị và toàn bộ các sản phẩm giữa năm 2007 so với năm 2006 tại công ty điện và điện tử TCL Việt Nam. - Phân tích, đánh giá biến động các khoản mục giá thành đơn vị, chủ yếu tập trung vào những sản phẩm chủ yếu, có khối lượng lớn, đặc biệt những sản phẩm có giá thành đơn vị năm 2007 cao hơn năm 2006. - Tìm nguyên nhân của sự biến động. - Tìm biện pháp để khắc phục những nhược điểm trong quản lý sản xuất, đồng thời phát huy những mặt mạnh đạt được.

pdf86 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1867 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và giảm giá thành tại công ty điện và điện tử TCL Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan