Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương ở công ty lắp máy và xây dựng Hà Nội

Để đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển, hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Đảng và Chính phủ đã đề ra mục tiêu phải thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nhằm: “Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc.”. Để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi Đảng, Chính phủ và mọi thành phần kinh tế phải đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, đổi mới kinh tế, tăng cường phối hợp kiểm tra thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Một doanh nghiệp muốn thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì phải tăng cường vốn đầu tư, tăng năng suất và hiệu quả lao động. ngoài ra cần phải tiết kiệm chi phí nguồn lực hiện có của mình. Tiền lương là một phần chi phí của doanh nghiệp, có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Tiền lương là điều kiện thúc đẩy người lao động làm việc tốt, tăng năng suất lao động, đồng thời cũng là một chi phí sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp và được cấu thành trong giá thành sản phẩm. Nếu chọn được hình thức trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho nhiều lao động, tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh . Ngược lại, chọn hình thức trả lương không hợp lý sẽ khiến người lao động không thoã mãn với tiền lương nhận được. Do đó, họ không tăng năng suất lao động, không tiết kiệm vật tư làm cho chi phí tăng gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh . Chế độ tiền lương hợp lý ở doanh nghiệp sẽ phát huy khả năng sáng tạo của người lao động, nâng cao trách nhiệm, tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và ngược lại. Với vai trò như vậy, việc tìm ra các hình thức trả lương hợp lý với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức rõ vấn đề quan trọng của công tác trả lương trong doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại công ty Lắp Máy và Xây Dựng Hà nội, em quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương ở công ty Lắp Máy và Xây Dựng Hà nội" để hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Nội dung chuyên đề chia thành 3 phần chính: Chương I: Lý luận chung về tiền lương và các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. Chương II: Phân tích thực trạng công tác trả lương tại công ty Lắp Máy và Xây Dựng Hà nội Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty Lắp Máy và Xây Dựng Hà nội.

doc98 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương ở công ty lắp máy và xây dựng Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan