Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của bộ phận thương mại tại công ty cổ phần hàng không Đông Dương

(Bản scan) Sự tiến bộ nhanh của khoa học kỹ thuật hiện đại cùng với sự phát triển của nền kinh tế dịch vụ càng buộc các nhà quản trị phải đọng não về các câu hỏi như: máy móc dần thay thế con người tới mức độ nào? Sự phát triển đa dạng của nền kinh tế dịch vụ đòi hỏi con người phải thích ứng như thế nào? Cần phải tuyển mộ, sắp xếp, đào tạo và điều động nhân sự trong bộ máy tổ chức như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất. Mục tiêu nghiên cứu là phân tích công tác quản trị nhân sự tại bộ phận thương mại của công ty cổ phần hàng không Đông Dương để thấy được những ưu nhược điểm và cung cấp một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực, giúp công ty ngày càng hoàn thiện, phát triển mạnh hơn.

pdf84 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của bộ phận thương mại tại công ty cổ phần hàng không Đông Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên