Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1

Đất nước ta đã trải qua 18 năm thựchiện đường lối đổimới, mở cửa thị trường và hội nhập với nềnkinh tế khu vực và toàn cầu. Chúng ta đang thực hiện chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá trong quan hệ kinh tế quốc tế; thiết lập các quan hệ thương mại, đầu tư, dịch vụ và khoa học – kỹ thuật với tất cả các nước; tích cực tham gia các tổ chức, diễn đàn kinh tế thế giới và khu vực. Vì vậy, vấn đề nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta, cũng như của các doanh nghiệp hiện nay đang là một vấn đề nóng bỏng và sôi động. Cơ chế kinh tế thị trường đã làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ,thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tưtừ nước ngoài cùng với phương thức quản lý tiên tiến của họ, từ đó tạo điều kiện cho ngành xây dựng phát triển. Trong lĩnh vực xây dựng, Tổng công ty Xây dựng số 1 là một đơn vị có kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao, tuy nhiên có nhiều công ty xây dựng mới tham gia thị trường, cung cấp các dịch vụ về xây dựng cạnh tranh quyết liệt làm cho thị phần của Tổng công ty Xây dựng số 1 giảm đi một cách đáng kể nhất là các dịch vụ về tư vấn thiết kế. Xét một cách tổng thể thì qui mô và sức cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1 vẫn còn lớn, song lĩnh vực tư vấn thiết kế là một thế mạnh trước đây của Tổng công ty nay gặp phải sự cạnh tranh của cácdoanh nghiệp vừa và nhỏ. Xuất phát từ yêu cầu thực tế nêu trên, để hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1” 3

pdf52 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2076 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan