Luận văn Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hoá của vietnam airlines đến năm 2015

Với xu thế hội nhập mang tính toàn cầu, kinh doanh vận tải hàng không là hoạt động không thể không bị ảnh hưởng và là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của mỗi quốc gia, ngành Hàng không không những chỉ phục vụ sự phát triển của nền kinh tế quốc dân mà còn đóng vai trò như chiếc cầu nối trong quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa của mỗi đất nước với các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới. Từ thực tiễn hoạt động của ngành trong những năm qua và kinh nghiệm phát triển ngành HKDD của các nước trên thếgiới cho thấy, ngành HKDD chỉ có thể phát huy được hết tiềm năng, tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn khi được sự quan tâm đầu tư đúng mức của Nhà nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006-2010 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã khẳng định:“Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tiếp tục củng cố và mở rộng các quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế”. là những yếu tố cần phải được chú trọng khi phát triển kinh tế quốc dân, do đó ta nhận thấy: - HKDD là ngành có hệ số tác động cao đến sự phát triển của hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó sự phát triển của Vận tải hàng không là yếu tố không thể thiếu được để hình thành các trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại. 20 - Các định hướng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong vận tải hàng không có tác dụng thúc đẩy cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân. - Tính quốc tế hoá cao của ngành Vận tải Hàng Không tạo cơ sở dài hạn cho - sự tăng trưởng kinh tế theo định hướng xuất khẩu và nhập khẩu của toàn nền kinh tế. - Sự phát triển của Vận tải hàng không trong đó có hai mảng là vận tải Hành khách và vận tải Hàng hoá cho phép khai thác một cách có hiệu quả các nguồn lực kinh tế rất lớn và ngày càng tăng của đất nước đó là thương quyền hàng không. Với sự đầu tư ban đầu thích đáng, Vận tải hàng không nói chung và vận tải hàng hoá nói riêng sẽ trở thành ngành kinh tế có hiệu quả cao, góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, trước hết là thu ngoại tệ. Với vai trò to lớn đó, nếu một khi ngành này phát triển tốt nhờ những định hướng chiến lược đúng, nó sẽ có những tác dụng tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: " MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA VIETNAM AIRLINES ĐẾN NĂM 2015”

pdf94 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hoá của vietnam airlines đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan