Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng đến môi trường không khí của cụm công nghiệp Phước Long - Thủ Đức và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

(Bản scan) Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành mối quan tâm lớn của nhân loại, đặc biệt ở những thành phố có hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển. Các hoạt động sản xuất công nghiệp một mặt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng mặt khác lại làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường, nhất là môi trường không khí. Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế lớn nhất ở nước ta, nơi đây tập trung khoảng 25% năng lực sản xuất công nghiệp và 1/3 sản lượng công nghiệp cả nước nên lượng khí thải vào môi trường hàng năm cũng rất lớn, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố phải kể đến hoạt động công nghiệp của cụm công nghiệp Phước Long - Thủ Đức. Cụm công nghiệp Phước Long - Thủ Đức gồm phần lớn các nhà máy nằm trong phường Phước Long như nhà máy xi măng Hà Tiên I, nhà máy điện Thủ Đức, nhà máy thép Thủ Đức, nhà máy sữa Trường Thọ, nhà máy sữa Thống Nhất... Trong đó có nhiều nhà máy được nêu tên trong sách đen về tình hình công nghiệp trọng điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và trong các báo cáo tổng kết về môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm của Sở khoa học, công nghệ và môi trường (nay là Sở Tài nguyên - Môi trường).

pdf25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2485 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng đến môi trường không khí của cụm công nghiệp Phước Long - Thủ Đức và đề xuất các biện pháp giảm thiểu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Luận văn liên quan