Luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm máy in

Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với ba thương hiệu máy in HP, Canon và Epson nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định mua sản phẩm máy in của người tiêu dùng. Đề tài nghiên cứu được thực hiện thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng bằng bảng câu hỏi với cỡ mẫu là180. Mô hình nghiên cứu của đề tài được xây dựng dựa trên lý thuyết 4P bao gồm sản phẩm, giá cả, chiêu thị và kênh phân phối kết hợp với yếu tố ảnh hưởng của những người xung quanh. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy hầu hết các yếu tố được khảo sát đều có tác động đến việc chọn mua sản phẩm máy in của người tiêu dùng, ngoại trừ yếu tố kênh phân phối. Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với yếu tố nhận biết sản phẩm qua người thân bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan tác động mạnh nhất lên việc nhận biết sản phẩm máy in. Đối với yếu tố thuộc tính chất lượng thì yếu tố hình ảnh bảng in rõ nét trung thực không bị nhòe là yếu tố quan trọng ảnh hưởng mạnh đến việc chọn mua máy in. Đối với yếu tố giá cả thì yếu tố giá cao hơn mong đợi được xem là ảnh hưởng mạnh đến người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm máy in của ba thương hiệu. Đối với yếu tố chiêu thị thì yếu tố chương trình khuyến mãi thường xuyên và hấp dẫn ảnh hưởng nhiều đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với ba thương hiệu máy in là HP, Canon và Epson. Đối với yếu tố ảnh hưởng của những người xung quanh thì yếu tố bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan ảnh hưởng quan trọng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với ba thương hiệu máy in là HP, Canon và Epson. Kết quả nghiên cứu của đề tài còn có thể được sử dụng như một nguồn tham khảo cho các nhà nhân phối các thương hiệu máy in để đưa ra kế hoạch tiếp thị cho doanh nghiệp mình.

doc23 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3494 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm máy in, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG IV.doc
 • docBang Cau Hoi Dinh Luong.doc
 • docCHUONG I.doc
 • docCHUONG II.doc
 • docCHUONG III.doc
 • docCHUONG V.doc
 • docDanh sach cac bang.doc
 • docDanh sach cac chu viet tat.doc
 • docDanh sach hinh.doc
 • docDIA cd.doc
 • docI.doc
 • docLoi cam on.doc
 • docMuc luc.doc
 • docnhiem vu luan van.doc
 • docPHLC2~1.DOC
 • docphu luc3.doc
 • docTai lieu tham khao.doc
 • doctom tat.doc
 • docTrang bia.doc
Luận văn liên quan