Luận văn Nghiên cứu cách xác định vitamine b1 và b2 trong lương thực thực phẩm bằng phương pháp huỳnh quang phân tử

(Bản scan) Vitamine (hay sinh tố) là một yếu tố không thể thiếu được của mọi sinh vật. Khác với các thành phần dinh dưỡng khác (lipit, gluxit, protit) cơ thể thiếu sẽ mắc bệnh trường hợp kéo dài sẽ dẫn đến tử vong. Hai loại vitamine quan trọng nhất là B1 và B2

pdf47 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1826 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu cách xác định vitamine b1 và b2 trong lương thực thực phẩm bằng phương pháp huỳnh quang phân tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.pdf
  • pdf0.PDF
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan