Luận văn Nghiên cứu đánh giá khả năng khai thác tài nguyên nước dưới đất khu vực Đông Bắc Tp.HCM và chất lượng nước của các đơn vị chứa nước chính

Nư ớc dư ớiđất là nguồn tài nguyên rất quan trọng và cần thiết cho sư sống cũng như trong các hoạt động kinh tế của con ngư ời. Cùng với sư phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, vùng nghiên cư u có tốc độ tăng trư ởng kinh tế rất n hanh cả về số lư ợng và chất lư ợng. Tốc độ đô thị hóa nhanh như ng mạng lư ới cấp nư ớc còn kém, vì thế mà các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, các khu đô thị đã phải tư tìm nguồn n ư ớc cấp cho họ và việc khai thác nguo n nư ớc dư ới đất đ ã bùng nổ đặc biệt là vào như ng năm 90. Do khai thác và bảo vệ nguồn nư ớc chư a hợp lý đã làm chocác tầng chư a nư ớc bị khai thác quá mư c, đ ã dẫn đến một số vấn đề như : nhiễm bẩn tầng chư a nư ớc, tha y đổi mư c nư ớc của các tầng chư a nư ớc kéo theo một số hiện tư ợng đáng lo ngại như : tầng chư a nư ớc bị xâm nhập mặn, cạn kiệt nguồn n ư ớcnhạt. Sư suy giảm nguồn nư ớc dư ới đất báo hiệu như ng ảnh hư ởng xấu đến sư phát triển của vùng n ghiên cư u, đến đời sống và sư c khỏe của cộng đồng.Do đó, việc nghiên cư u về khả năng khai thác nư ớc dư ới đất, đánh giá về chất lư ợng và trư lư ợng n ư ớcdư ới đất của vùng để tư đó kịp thời đư a ra các giải pháp hợp lý nhằm bảo vệ và sư dụng nguồn nư ớclà rất cần thiết. Kết quả của đề tài này sẽ góp phần vào việc xây dư ng quy hoạch khai thác, quản lý nguồn n ư ớc dư ới đất hợp l ý trên quan điểm khai thác, bảo vệ và phát triển bề n vư ng nguồn tài nguyên ở Thành phố Hồ Chí Minh, đư a ra một số dư báo về các vấn đề có liên quan đến nư ớc dư ới đất sẽ gặp trong tư ơng lai, đề đạt một số kiến nghị và biện pháp nhằm quản lý tốt nguồn nư ớc rất quan trọng này. II. Mục tiêu của đề tài -Nghiên cư u đánh giá khả năng khai thác tài nguyên nư ớc dư ới đất khu vư c Đông Bắc Tp.HCM và chất lư ợng nư ớc của các đơn vị chư a nư ớc chính . - Đánh giá hiện trạng, tiềm na ng khai thác n ư ớcdư ơi đất vùng nghiên cư u . Luận Văn Tốt Nghiệp SVTH: Lê Thị Như Hoa Trang 9 - Đề xuất các biện pháp khai thác, sư dụng và bảo vệ nguồn nư ớc theo hư ớng phát triển bền vư ng.

pdf77 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu đánh giá khả năng khai thác tài nguyên nước dưới đất khu vực Đông Bắc Tp.HCM và chất lượng nước của các đơn vị chứa nước chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuanVan.pdf
  • rarhinh anh.rar
  • docloi cam on.doc
  • pdfphuluc1.pdf