Luận văn Nghiên cứu điều chế chất mang xúc tác Al2O3 chuyển tiếp bằng phương pháp ướt

(Bản scan) Gibsit và bayerit có cấu trúc lớp được tạo thành bởi các bát diện Al(OH)6. Tại sáu đỉnh của bát diện là sáu nhóm OH với Al nằm ở tâm bát diện. Mỗi nhóm OH được dùng chung cho hai bát diện. Các nhóm OH sắp xếp đặc khít, Al chiếm 2/3 lỗ trống bát diện, theo cách sắp xếp này, hai lớp oxigen A, B chứa Al ở giữa. Bayerit có các lớp oxigen được sắp xếp theo kiểu ABABAB...

pdf24 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2634 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu điều chế chất mang xúc tác Al2O3 chuyển tiếp bằng phương pháp ướt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan