Luận văn Nghiên cứu, điều tra và dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông lâm, thủy sản

(Bản scan) Hàng nông lâm, thủy sản ( HNLTS) các sản phẩm (SP) của khu vực nông nghiệp (KVNN) ( sau đây gọi tắt là HNN) hay sản phẩm nông nghiệp (SPNN). Đó là tập hợp của nhiều nhóm hàng khác nhau và được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Trong mỗi nhóm lại bao gồm nhiều chủng loại hàng và trong mỗi chủng loại lại có nhiều mặt hàng khác nhau với tên gọi cụ thể

pdf434 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu, điều tra và dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông lâm, thủy sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan