Luận văn Nghiên cứu Fluor hóa TiO2 - Rutile bằng KF, khảo sát hoạt tính quang hóa trong vùng VIS

Ngày nay môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải từ sinh hoạt, từ công nghiệp và nông nghiệp, vấn đề này đòi hỏi các nhà khoa học phải phát triển các chất xử lý thành phần độc hại trong chất thải, trong nước thải công nghiệp. Một trong cácchất xử lý được quan tâm là TiO2, là chất xúc tác quang hóa có hoạt tính mạnh dưới tác dụng của ánh sáng tử ngoại. TiO2 được ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực môi trường như làm sạch nước và không khí, khả năng tự làm sạch và chống sương mù do tính ưa nước. Tuy nhiên TiO2chỉ thể hiện hoạt tính xúc tác mạnh khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, nhưng ánh sáng tử ngoạichỉ chiếm một phần nhỏ trong ánh sáng thường. Vì vậy các hướng nghiên cứutập trung vào việc tăng cường hoạt tính xúc tác quang hóa của TiO2trong vùng ánh sáng khả kiến. Từ những vấn đề nêu trên thì mục tiêu của đề tài này cũng hướng tới việc làm tăng hoạt tính xúc tác quang hóa của TiO2bằng cách "Biến tính làm tăng hoạt tính xúc tác của TiO2dạng rutile" nhằm đóng góp vào việc xử lý chất thải để giảm sự ô nhiễm của môi trường.

pdf39 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2159 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu Fluor hóa TiO2 - Rutile bằng KF, khảo sát hoạt tính quang hóa trong vùng VIS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
  • pdf9.pdf
  • pdf10.pdf
Luận văn liên quan