Luận văn Nghiên cứu hệ sinh thái và môi trường rừng cùng điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia (Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và tỉnh Kompungcham)

(Bản scan) Vùng biên giới Việt Nam - Campuchia nằm trên bán đảo Đông Dương và không những là một địa bàn đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng, đồng thời là nơi có nhiều nét đa dạng của các nền văn hóa của hai dân tộc anh em, là nơi giao lưu qua lại thân thiện giữa các cộng đồng người Việt và người Khmer. Các hệ sinh thái môi trường của khu vực biên giới là vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường đối với các cộng đồng trên lãnh thổ và vùng Đông Nam Bộ. Trên địa bàn biên giới tồn tại nhiều kiểu rừng nhưng chủ yếu là rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới và rừng thưa nửa rụng lá hơi khô nhiệt đới và có nhiều kiểu thảm thực vật khác nhau. Tại khu vực có Vườn quốc gia Là Gò - Xa Mát thuộc trong địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nằm trên biên giới Việt Nam - Campuchia, sát ranh giới với 3 tỉnh ở Campuchia là Kompungcham, Prey Veng, Svai Riêng.

pdf50 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu hệ sinh thái và môi trường rừng cùng điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia (Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và tỉnh Kompungcham), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Luận văn liên quan