Luận văn Nghiên cứu mạng đa truy nhập băng rộng

(Bản scan) Trong kỷ nguyên thông tin mới với công nghệ đa phương tiện, cùng với khuynh hướng toàn cầu hóa trong kinh doanh, mở cửa thị trường viễn thông đã tạo nên sức ép cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường. Trong tình thế này tạo ra các yêu cầu mới đối với bưu điện TP HCM là nhà cung cấp các dịch vụ viễn thông truyền thống, đồng thời phải cung cấp các dịch vụ mới với các yêu cầu cơ bản như sau: - Dịch vụ phải được đa dạng hóa, có giá thành thấp và rút ngắn thời gian đưa dịch vụ mới ra thị trường. - Giảm chi phí khai thác mạng và dịch vụ. - Nâng cao hiệu quả đầu tư. - Tạo ra những nguồn doanh thu mới, không phục thuộc vào những nguồn doanh thu truyền thống.

pdf96 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1778 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu mạng đa truy nhập băng rộng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên