Luận văn Nghiên cứu sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt trên một số dòng chảy chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan) Nước là nguồn tài nguyên quý giá của nhân loại, nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người và sinh vật. Nguồn nước giữ vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, đặc biệt là đối với các vùng kinh tế năng động. Bên cạnh chức năng cung cấp nước cho sinh hoạt hàng ngày, chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của nguồn nước phục vụ cho công nghiệp. Thực tế cho thấy những vùng kinh tế lớn sẽ có rất ít tiềm năng mở rộng phát triển nếu nguồn nước khu vực này bị hạn chế về lượng, suy giảm về chất. Trong xu thế phát triển của thời kỳ công nghiêp hóa - hiện đại hóa đất nước, các hoạt động sản xuất công nghiệp đều ít nhiều làm suy kiệt các nguồn tài nguyên, hủy hoại môi trường sống, làm giảm tính đa dạng sinh học, gia tăng các loại chất thải... Ngoài ra, sức ép do gia tăng dân số và tiến trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ rất nhanh trong điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém và quá tải tất yếu dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch, ngập nước thường xuyên, ùn tắc giao thông, vô số các loại chất thải được đưa ra môi trường mà không thông qua giai đoạn xử lý nào... Điều này dẫn đến môi trường nước bị ô nhiễm, thay đổi điều kiện sống của thủy sinh vật, giảm khả năng tự làm sạch của thủy vực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng và cảnh quan môi trường.

pdf45 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt trên một số dòng chảy chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Luận văn liên quan