Luận văn Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 - 500oC của dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và Parafin

(Bản scan) Dầu mỏ Việt Nam bước đầu được đánh giá thuộc loại dầu mỏ Parafin, oits lưu huỳnh, ít nhựa. Có thể trích dẫn một vài tính chất chủ yếu để xác nhận ý kiến này như: Hàm lượng parafin (% khối lượng dầu) và nhiệt dộ nóng chảy cảu parafin

pdf255 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1954 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 - 500oC của dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và Parafin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan