Luận văn Nghiên cứu tác dụng và quá trình lên men của nấm trichoderma từ than bùn và các phụ phế thải công nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh

(Bản scan) Như chúng ta đã biết phân bón hóa học chỉ phát triển mạnh mẽ từ những năm 50 của thế kỷ XX. Trước đó nông dân các nước trên thế giới đều sử dụng phân bón hữu cơ. Nguồn phân bón lúc ấy chủ yếu dựa vào chăn nuôi, các phụ phế phẩm của nông nghiệp: lá cây, rơm rạ,... do chưa tổng hợp xử lý sinh học nên chất lượng còn thấp dễ nhiễm sâu bênh cho cây trồng

pdf39 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2494 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu tác dụng và quá trình lên men của nấm trichoderma từ than bùn và các phụ phế thải công nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
Luận văn liên quan