Luận văn Nghiên cứu tỷ lệ giới tính thế hệ con lai giữa cá đực rô phi xanh (Oreochromis aureus)và cá cái rô phi vằn (Oreochromis niloticus) tại huyện cái bè, t

(Bản scan) Đến hết tháng 12 năm 2007 tổng sản lượng nước ta đạt 4149 nghìn tấn. Trong đó sản lượng khai thác đạt 2064 nghìn tấn, tăng 3%. Năm 2007 là năm có thời tiết thuận lợi cho khai thác thủy sản nhưng sản lượng khai thác không tăng cao. Vì hiện nay nguồn lợi thủy sản đánh bắt vewn bờ cạn kiệt, nguông lợi hải sản ở các ngư trường có dầu hiệu sụt giảm

pdf29 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu tỷ lệ giới tính thế hệ con lai giữa cá đực rô phi xanh (Oreochromis aureus)và cá cái rô phi vằn (Oreochromis niloticus) tại huyện cái bè, t, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
Luận văn liên quan