Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình Quadrotor trong giám sát và cứu hộ

Khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước., là thước đo và động lực phát triển của mỗi quốc gia. Ngày nay, các nhà khoa học vẫn luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển các ứng dụng nhằm phục vụ cho nhu cầu ngày càng nâng cao của con người

pdf69 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2706 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình Quadrotor trong giám sát và cứu hộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên