Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thích hợp hỗ trợ quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước lưu vực sông Bé

Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định 519/TTg (6/8/1996), 713/TTg (30/8/1997) và 194/1998/QĐ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng thời kỳ 1996 – 2010. Tính đến tháng 4 năm 2003, trênđịa bàn cả nướcđã có 113 Khu công nghiệpđãđược phê duyệt hoặc được chấp thuận về chủ trương. Đến cuối năm 2002, số Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động là 74, trong đó có 68 Khu công nghiệp, 4 Khu chế xuất và 2 Khu công nghiệp cao. Trong số này vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có 38 Khu công nghiệp. Tổng số dự ánđầu tư trong nước vào các Khu công nghiệp là 900 (sản xuất và dịch vụ sản xuất) với tổng số vốn 30.800 tỷ đồng, đầu tư nước ngoài là 1.060 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 9 tỷ USD. Phát triển các Khu công nghiệp – Khu chế xuất là chiến lược lâu dài của Việt Nam và thực tế cho thấy quá trình phát triển các Khu công nghiệp đã góp phần tăng trưởng GDP, thúc đẩy đầu tư và sản xuất công nghiệp xuất khẩu, phục vụ các ngành kinh tế và tiêu dùng trong nước, góp phần hình thành các khu đô thị mới, giảm khoảng cách giữa các vùng. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 14 Khu công nghiêp-Khu chế xuất đang hoạt động với hơn 949 doanh nghiệp đầu tư và gầ n 8.000 đơn vị sản xuất ngoài khu công nghiệp. Hoạt động công nghiệp đã tạo ra công ăn việc làm cho gần 1.000.000 người và đóng góp 41% cho ngân sách thành phố và gần 30% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn của phát triển sản xuất công nghiệp, thành phố cũng đang phảiđốiđầu với tình trạngô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp gây ra, đặc biệt trong cá c khu công nghiệp ngày càng gia tăng. Mặc dùđã có rất nhiều sự nổ lực của các cấp quản lý nhưng tình 18 trạng môi trường vẫn chưa dược cải thiện đáng kể. Các loại ô nhiễm nặng nhất mà các khu công nghiệp-khu chế xuất đem đến cho môi trường là ô nhiễm nước thải, ô nhiễm khí thải, ô nhiễm chất rắn. Do đó, vấn đề cần đặt ra cần phải có nhiều biện pháp quản lý môi trường chặt chẽ hơn đối với các khu công nghiệp-khu chế xuất tập trung, ngoài các biện pháp như thanh tra kiểm tra thường xuyên, xử phạt nghiêm minh đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường, tăng cường năng lực quản lý của cán bộ môi trường tại các Công ty đầu tư cơ sở hạ tầng và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng một công cụ trợ giúp các nhà quả n lý môi trường quản lý các thông tin, dữ liệu môi trường có liên quan để làm cơ sở xây dựng các chính sách, ra cá c quyết định phù hợp với tình hình thực tế . Ngoài ra công tác quản lý các dữ liệu môi trường cho các khu công nghiệp-khu chế xuất tập trung chủ yếu trên các phần mềm excel, word, không dễ dàng cho việc tra cứu và nhập dữ liệu, khó khăn trong đá nh giá hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp-khu chế xuấ t tập trung cũng như lập kế hoạch điều chỉnh phù hợp. Trước tình hình trên, thiết nghĩ phải xây dự ng một chương trình quản lý môi trường cho các khu công nghiệp-khu chế xuất tập trung, trợ giúp cho công tác quản lý môi trường của các nhà quản lý, đápứng nhu cầu quản lý được khối lượng lớn các dữ liệu môi trường. Đây cũng làý tưởng hình thànhđề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh”

pdf75 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1892 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thích hợp hỗ trợ quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước lưu vực sông Bé, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan