Luận văn Nghiên cứu về quá trình nén ảnh phân đoạn cho cả ảnh GrayScale và ảnh màu RGB

IFS là một tập các ánh xạ hội tụ ( contractive ) sử dụng các chuyển đổi affine để biến đổi hình ảnh thành công thức . Ánh xạ là hội tụ khi nó làm giảm đi khoảng cách : khoảng cách giữa ƒ(x) và ƒ(y) thì nhỏ hơn khoảng cách giữa hai điểm x và y .

ppt18 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1775 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu về quá trình nén ảnh phân đoạn cho cả ảnh GrayScale và ảnh màu RGB, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên