Luận văn Nghiên cứu xác định gián tiếp nitrite trong nước và thực phẩm dưới dạng diphenylnitrosamine bằng phương pháp cực phổ xung vi phân

(Bản scan) Trong những thập niên gần đây yêu cầu bức bách về số lượng cũng như chất lượng lương thực thực phẩm nhằm theo kịp tốc độ gia tăng dân số thế giới, con người đã và đang áp dụng nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến. Trong nông nghiệp phân bón thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu,... được sử dụng nhằm tăng năng suất cây trồng

pdf55 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu xác định gián tiếp nitrite trong nước và thực phẩm dưới dạng diphenylnitrosamine bằng phương pháp cực phổ xung vi phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan