Luận văn Phân hệ quản lí dự án trong doanh nghiệp

Các dự án trong thực tếthường rất đa dạng và phức tạp, tồn tại trong tất cảcác lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, ởnhiều cấp độkhác nhau. Xuất phát từmột ý tưởng hay một mục tiêu nào đó mà dựán được hình thành và tổchức thực hiện. Các quá trình này có nhiều người tham gia, liên quan với nhau và diễn ra phức tạp. Để đạt được kết quảtốt nhất, đúng tiến độ, đúng chất lượng trong sựgiới hạn vềtài nguyên thì cần có sựquản lý chặt chẽvà logic. Do đó, việc quản lý dựán rất quan trọng, nó quyết định sựthành công hay thất bại của dựán. Ngày nay, nhờsựphát triển của công nghệthông tin mà các công việc được xửlý một cách dễdàng, thuận tiện hơn so với trước kia, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý. Việc ứng dụng công nghệthông tin vào quản lý dựán đã giúp các nhà quản lý dựán quản lý công việc một cách hệthống hơn, thuận tiện hơn trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động trong quá trình xúc tiến hình thành và thực hiện dựán, nhờ đó có thểra các quyết định quản trịkịp thời, chính xác, hợp lý. Từ đó giảm thiểu được các rủi ro trong các quá trình hình thành và thực hiện dựán. Hiện nay, trên thịtrường đã có những phần mềm nhưMicrosoft Project, @Risk, Quản lý thực hiện dựán là những sản phẩm trợgiúp cho các nhà quản lý dựán lập tiến độ, phân bổnguồn lực, chi phí, phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dựán. Còn đối với việc kiểm soát thông tin, hồsơtrong quá trình xúc tiến hình thành, đấu thầu dựán thì hầu nhưít có phần mềm nào đáp ứng được do các phần mềm này đòi hỏi phải bám sát vào hệthống của doanh nghiệp và pháp lý. Công ty Cổphần Giải pháp Phần mềm AZ là một công ty chuyên gia công các phần mềm trong lĩnh vực quản lý: nhân sự, kếtoán, sản xuất Hiện nay, công ty đang thực hiện giải pháp ERP(EnterpriseResource Planning) - Hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp - vào trong quản lý doanh nghiệp với phần mềm IRP (Intelligent Resource Planning). Trong thời gian thực tập tại công ty, chúng em thực hiện việc tìm hiểu và xây dựng phân hệtrong hệthống tích hợp IRP KHOA CNTT – ĐH KHTN Phân hệquản lý dựán trong doanh nghiệp Trang 14/244 vềquản lý thông tin trong quá trình xúc tiến hình thành, đấu thầu, theo dõi thực hiện dựán. Xuất phát từnhu cầu xã hội và yêu cầu đặt ra của công ty, đềtài “Xây dựng phân hệquản lý dựán trong doanh nghiệp” được hình thành. Phân hệnày sẽquản lý dựán từquá trình xúc tiến hình thành đến quá trình thực hiện dựán ( tổchức đấu thầu, theo dõi thực hiện) và cuối cùng là kết thúc dựán. Một dựán từkhi hình thành, thực hiện và kết thúc có rất nhiều hồsơ đểxửlý như: tờtrình, thông tin dựán, hồsơdựtoán, kếhoạch đấu thầu, hồsơmời thầu .Mỗi một hồsơcó nhiều tình trạng và qui trình xửlý phức tạp sẽlàm cho người quản lý bịrối rắm, một vài dựán thì có thểquản lý được nhưng khoảng vài chục dựán trởlên sẽtạo thành một mớbồng bông không kiểm soát được. Do đó, mục tiêu chính của đềtài là lưu trữ, sắp xếp trật tựcó hệthống các loại hồsơ, kiểm soát tình trạng và các giai đoạn của dựán, cấp vốn, rót vốn giúp người quản lý có thểtheo dõi tiến độthực hiện của dựán, tình trạng các loại hồsơ, hướng dẫn người sửdụng thực hiện theo đúng qui trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, chương trình tạo cho người quản lý có một cái nhìn tổng thểvềdựán giúp đơn giản hóa việc quản lý khi doanh nghiệp có nhiều dựán. Đềtài được phân tích và thiết kếtheo hướng đối tượng, sửdụng công cụ Rational Rose. Cài đặt trên môi trường Visual Basic 6.0 kèm theo bộUser Control của công ty AZ có hổtrợfont Unicode. Dùng hệquản trịSQL Server 2000, thiết kế các báo biểu bằng Crystal Report 9.2 đểcó thểhiện thị được font Unicode, soản thảo hướng dẫn sửdụngbằng Microsoft FrontPage và dùng chương trình HTML Help WorkShop đểdịch thành file Help. Luận văn bao gồm 3 chương chính và phần phụlục: ¾ Chương 1: Bài toán quản lý dựán trong doanh nghiệp Chương này sẽtrình bày sơnét vềcác khái niệm: dựán, quản lý dựán, tầm quan trọng của việc quản lý dựán, khái quát vềquản lý dựán trong doanh nghiệp. Đồng thời mô tảchi tiết nghiệp vụquá trình xúc tiến hình thành, tổchức đấu thầu và theo dõi thực hiện dựán, từ đó xác định yêu cầu của bài toán. KHOA CNTT – ĐH KHTN Phân hệquản lý dựán trong doanh nghiệp Trang 15/244 ¾ Chương 2: Phân tích và Thiết kế Phân tích nghiệp vụ, đặc tảyêu cầu, thiết kếlớp với các sơ đồ: Use case, sơ đồ lớp, sơ đồtuần tự, sơ đồcộng tác, sơ đồtrạng thái. ¾ Chương 3:Tổchức và cài đặt chương trình Chương này sẽ đặc tảchi tiết vềtổchức cơsởdữliệu, thiết kếgiao diện, báo biểu, mô tảmột sốxửlý chính của chương trình và các kết quảthửnghiệm ¾ Phụlục Trong phần phụlục đưa ra một vài dựán mẫu mà chương trình đã thửnghiệm.

pdf244 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2076 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân hệ quản lí dự án trong doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên