Luận văn Phân lập, định danh và khảo sát khả năng biến dưỡng hợp chất dị vòng chứa nitơ của vi khuẩn quang dưỡng tía không lưu huỳnh

(Bản scan) Vi khuẩn quang dưỡng (VKQD, phototrophic bacteria) là nhóm vi sinh vật phân bố rộng ở nhiều loại thủy vực, phong phú về màu sắc và đa dạng về thành phần loài. Đặc điểm chung của nhón này là có khả năng biến dưỡng quang năng sử dụng được ánh sáng làm nguồn năng lượng cho sự sống.

pdf18 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2713 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân lập, định danh và khảo sát khả năng biến dưỡng hợp chất dị vòng chứa nitơ của vi khuẩn quang dưỡng tía không lưu huỳnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan