Luận văn Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần GENTRACO

1.1.1 Sựcần thiết nghiên cứu Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là từkhi Việt Nam chính thức là thành viên của Tổchức thương mại thếgiới thì nền kinh tếViệt Nam càng trởnên sôi động và náo nhiệt hơn, vấn đềcạnh tranh cũng trởnên gay gắt hơn đòi hỏi các doanh nghiệp phải tựnổlực, phấn đấu, phải biết cách kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả đểcó thểphát triển bền vững. Đểhoạt động kinh doanh đạt hiệu quảcao nhất các doanh nghiệp phải xác định được phương hướng, biện pháp đầu tưcũng nhưcách thức sửdụng những năng lực sẵn có. Muốn làm được điều này, doanh nghiệp cần phải nắm được các nguyên nhân ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nguyên nhân đến kết quảkinh doanh của mình thông qua việc sửdụng các phương pháp phân tích kinh tế đểtừ đó có thể đánh giá một cách khoa học thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc phân tích kết quảhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với sựtồn tại của doanh nghiệp, nó không những cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà lãnh đạo trong việc ra các quyết định đúng đắn mà còn giúp doanh nghiệp thấy được những thiếu soát, hạn chế, những nhân tố ảnh hưởng cũng nhưphát hiện thêm những tìm năng sẵn có của doanh nghiệp đểtừ đó có những biện pháp phù hợp giúp cho hoạt động kinh doanh có hiệu quảhơn. Công ty cổphần Gentraco cũng là một trong những doanh nghiệp nằm trong bối cảnh đó nhất là khi Công ty vừa vượt qua những khó khăn do sựbiến động lớn vềgiá cảnông sản nên mọi quyết định đưa ra trong thời gian này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sựphát triển của Công ty vì vậy những vấn đềvừa nêu trên càng trởnên quan trọng đối với tình hình của Công ty hiện nay. Qua phân tích kinh doanh có thể giúp cho Công ty tìm ra các biện pháp sát thực đểtăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhằm huy động mọi khảnăng vềtiền vốn, lao động, đất đai vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao kết quảkinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích kinh doanh còn là những căn cứquan trọng phục vụcho việc dự đoán, dựbáo xu thếphát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó, Các nhà quản trịsẽ đưa ra những quyết định vềchiến lược kinh doanh có hiệu quảhơn. Nắm được tầm quan trọng của vấn đềnên em quyết định chọn đềtài “Phân tích hiệu quảkinh doanh tại Công ty cổphần Gentraco”làm đềtài luận văn tốt nghiệp. 1.1.2 Căn cứkhoa học và thực tiễn 1.1.2.1 Căn cứkhoa học Vấn đềsống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tếthịtrường được đánh giá chủyếu dựa vào hiệu quảhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách đúng đắn thực trạng tổchức quản lý sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Hiệu quảkinh doanh được đánh giá dựa trên lợi nhuận vào cuối kì kinh doanh thông qua công thức: Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí Để đánh giá doanh nghiệp hoạt động có hiệu quảhay không, có đảm bảo được khảnăng thanh toán không bài viết còn xem xét các chỉtiêu tài chính, quan trọng là chỉtiêu vềkhảnăng sinh lợi. Nhóm chỉtiêu này bao gồm: - Tỷsuất lợi nhuận/doanh thu - Tỷsuất lợi nhuận/vốn chủsởhữu - Tỷsuất lợi nhuận/tổng tài sản Ngoài ra, bài viết còn áp dụng phương pháp so sánh đểso sánh lợi nhuận của năm hiện hành với lợi nhuận của các năm trước dựa vào đó để đánh giá mức biến động, mức độthay đổi của lợi nhuận qua các năm đồng thời biết được doanh nghiệp có phải đang kinh doanh có hiệu quảhơn những năm trước không. Cụthểlà xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối 1.1.2.2 Căn cứthực tiễn Những năm gần đây Công ty cổphần Gentraco đang có xu hướng mởrộng qui mô sản xuất kinh doanh nên vấn đềnhu cầu vốn đầu tưlà rất cần thiết mà mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư, các nhà tín dụng là hiệu quảkinh doanh của Công ty. Vềbản thân Công ty muốn trụvững trong nền kinh tếthịtrường cạnh tranh gay gắt nhưngày nay đòi hỏi doanh nghiệp phải thực sựkinh doanh có hiệu quảvà ổn định. Do đó, để đạt được hiệu quảcao nhất trong sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sửdụng các điều kiện sẵn có vềcác nguồn nhân lực, vật lực. Những vấn đềnày chỉcó thể được đánh giá trên cơsởphân tích hoạt động kinh doanh. Việc phân tích này sẽgiúp cho doanh nghiệp đánh giá đầy đủvà sâu sắc vềdoanh nghiệp mình. Qua phân tích sẽ đánh giá được những mặt mạnh, những mặt còn thiếu sót của doanh nghiệp đểtừ đó có thểkhai thác tối đa mọi tìm năng của doanh nghiệp

pdf77 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần GENTRACO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 1 - Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là từ khi Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới thì nền kinh tế Việt Nam càng trở nên sôi động và náo nhiệt hơn, vấn đề cạnh tranh cũng trở nên gay gắt hơn đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự nổ lực, phấn đấu, phải biết cách kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả để có thể phát triển bền vững. Để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất các doanh nghiệp phải xác định được phương hướng, biện pháp đầu tư cũng như cách thức sử dụng những năng lực sẵn có. Muốn làm được điều này, doanh nghiệp cần phải nắm được các nguyên nhân ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nguyên nhân đến kết quả kinh doanh của mình thông qua việc sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế để từ đó có thể đánh giá một cách khoa học thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại của doanh nghiệp, nó không những cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà lãnh đạo trong việc ra các quyết định đúng đắn mà còn giúp doanh nghiệp thấy được những thiếu soát, hạn chế, những nhân tố ảnh hưởng cũng như phát hiện thêm những tìm năng sẵn có của doanh nghiệp để từ đó có những biện pháp phù hợp giúp cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. Công ty cổ phần Gentraco cũng là một trong những doanh nghiệp nằm trong bối cảnh đó nhất là khi Công ty vừa vượt qua những khó khăn do sự biến động lớn về giá cả nông sản nên mọi quyết định đưa ra trong thời gian này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Công ty vì vậy những vấn đề vừa nêu trên càng trở nên quan trọng đối với tình hình của Công ty hiện nay. Qua phân tích kinh doanh có thể giúp cho Công ty tìm ra các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhằm huy động mọi khả năng về tiền vốn, lao động, đất đai… vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng phục vụ cho www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 2 - việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó, Các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định về chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn. Nắm được tầm quan trọng của vấn đề nên em quyết định chọn đề tài “Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.1.2.1 Căn cứ khoa học Vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường được đánh giá chủ yếu dựa vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách đúng đắn thực trạng tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh được đánh giá dựa trên lợi nhuận vào cuối kì kinh doanh thông qua công thức: Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí Để đánh giá doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không, có đảm bảo được khả năng thanh toán không bài viết còn xem xét các chỉ tiêu tài chính, quan trọng là chỉ tiêu về khả năng sinh lợi. Nhóm chỉ tiêu này bao gồm: - Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu - Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản Ngoài ra, bài viết còn áp dụng phương pháp so sánh để so sánh lợi nhuận của năm hiện hành với lợi nhuận của các năm trước dựa vào đó để đánh giá mức biến động, mức độ thay đổi của lợi nhuận qua các năm đồng thời biết được doanh nghiệp có phải đang kinh doanh có hiệu quả hơn những năm trước không. Cụ thể là xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối 1.1.2.2 Căn cứ thực tiễn Những năm gần đây Công ty cổ phần Gentraco đang có xu hướng mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh nên vấn đề nhu cầu vốn đầu tư là rất cần thiết mà mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư, các nhà tín dụng là hiệu quả kinh doanh của Công ty. Về bản thân Công ty muốn trụ vững trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như ngày nay đòi hỏi doanh nghiệp phải thực sự kinh doanh có hiệu quả và ổn www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 3 - định. Do đó, để đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân lực, vật lực. Những vấn đề này chỉ có thể được đánh giá trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh. Việc phân tích này sẽ giúp cho doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc về doanh nghiệp mình. Qua phân tích sẽ đánh giá được những mặt mạnh, những mặt còn thiếu sót của doanh nghiệp để từ đó có thể khai thác tối đa mọi tìm năng của doanh nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Gentraco qua ba năm: 2006, 2007 và năm 2008 từ đó đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Gentraco - Phân tích các chỉ số tài chính để thấy rõ khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tình hình sử dụng tài sản của Công ty - Tìm ra những nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời giúp Công ty hạn chế được rủi ro và phát huy những thế mạnh sẵn có của mình. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Doanh thu của Công ty qua từng năm tăng hay giảm? Tốc độ tăng ( giảm) của doanh thu như thế nào? - Lợi nhuận của Công ty qua ba năm 2006, 2007 và năm 2008 thay đổi như thế nào? - Công ty có khả năng thanh toán tốt không? Khả năng sinh lời của Công ty cao hay thấp? Công ty đã sử dụng tài sản của đơn vị mình có hiệu quả không? - Hiệu quả kinh doanh của Công ty chịu sự chi phối của những nhân tố nào? Nhân tố nào có ảnh hưởng quan trọng nhất? www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 4 - - Qua phân tích thì giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty là gì? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian Luận văn được thực hiện tại Công ty Cổ phần Gentraco 1.4.2 Thời gian Thời gian thực tập 3 tháng (từ 02/02 đến 25/04/2009) tại Công ty Cổ phần Gentraco sẽ giúp em có cơ sở vững chắc để nắm được thông tin xác thực hơn, từ đó đưa ra những lý luận phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Qua tìm hiểu về các tài liệu có liên quan đến “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh”, bài viết có tham khảo một số tài liệu đã có kết quả nghiên cứu cụ thể sau: - Trịnh Khánh Thu (2003). Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp và chế biến lương thực Thốt Nốt, Khoa Kinh tế- Trường Đại học Cần Thơ. Bài viết phân tích tình hình thực hiện sản xuất và kết quả tiêu thụ sản phNm năm 2001- 2002 trong đó bài viết đi sâu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty thông qua các tỷ số tài chính. Đề tài đã sử dụng phương pháp chủ yếu là: phương pháp so sánh số tuyệt đối, số tương đối - Nguyễn Như Anh (2006). Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang, Khoa Kinh tế- Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu của đề tài: + Phân tích tình hình doanh thu, lợi nhuận + Phân tích một số chỉ tiêu về tài chính để thấy rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty + Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh + Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Bài viết sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối, so sánh số tương đối và phương pháp thay thế liên hoàn. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 5 - Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bài viết hay tác giả nào nghiên cứu cụ thể về kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gentraco năm 2008. Vì vậy, dựa trên cơ sở lược khảo tài liệu có liên quan và các số liệu thực tế tại Công ty em tiến hành thực hiện đề tài này www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 6 - Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gentraco 2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh a. Khái niệm hoạt động kinh doanh Là toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế diễn ra trong quá trình kinh doanh được phản ánh thông qua hệ thống các chỉ tiêu kinh tế và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp b. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh Hiệu quả kinh doanh được hiểu theo nghĩa chung nhất là các lợi ích KT, XH đạt được từ quá trình HĐKD mang lại. Hiệu quả kinh doanh bao gồm hai mặt là hiệu quả KT (phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân tài, vật lực của DN hoặc của XH để đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất) và hiệu quả XH (phản ánh những lợi ích về mặt XH đạt được từ quá trình HĐKD), trong đó hiệu quả KT có ý nghĩa quyết định. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu các hiện tượng, các hoạt động có liên quan trực tiếp và gián tiếp với kết quả hoạt động kinh doanh toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Gentraco nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh của Công ty 2.1.1.2 Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là kết quả và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có kế hoạch của doanh nghiệp, là những nhân tố phát sinh bên trong hoặc bên ngoài đơn vị kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 7 - 2.1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh a. Vai trò - Phân tích hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp nhìn thấy được sức mạnh, khả năng cũng như những hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp mình một cách đúng đắn - Là công cụ cung cấp thông tin quan trọng giúp nhà Quản trị điều hành hoạt động kinh doanh tại đơn vị một cách hiệu quả. - Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thông qua những chỉ tiêu kinh tế mà đơn vị đã đề ra. - Cung cấp những thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư bên ngoài doanh nghiệp b. Nhiệm vụ - Đánh giá một cách toàn diện tình hình thực hiện các kế hoạch về vật tư, lao động, tiền vốn. Tình hình chấp hành các thể lệ và chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước - Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích - Khai thác và động viên mọi khả năng tìềm tàng để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, nâng cao hiệu quả kinh doanh 2.1.2 Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài chính 2.1.2.1 Khái niệm doanh thu Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và hoạt động tài chính của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu bao gồm ba loại chính: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phNm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 8 - - Doanh thu hoạt động tài chính: là những khoản tiền thu được từ lãi tiền cho vay, cho thuê tài sản, cổ tức, lợi nhuận được chia, mua bán chứng khoán, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chuyển nhương vốn,… - Doanh thu khác: là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trước được hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc là những khoản thu không mang tính thường xuyên 2.1.2.2 Khái niệm chi phí Chi phí nói chung là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình kinh doanh với mong muốn mang về một sản phNm, dịch vụ hoàn thành hoặc một kết quả kinh doanh nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ nhằm đến việc đạt được mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là doanh thu và lợi nhuận. 2.1.2.3 Khái niệm về lợi nhuận Là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung; nó là khoản chênh lệch giữa tổng thu nhập thu được và các khoản chi phí đã bỏ ra để phục vụ cho việc thực hiện hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí Lợi nhuận là mục tiêu cần hướng đến của các đơn vị kinh tế, lợi nhuận bao gồm: lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác. 2.1.2.4 Khái niệm báo cáo tài chính a. Bảng cân đối kế toán Bảng Cân đối kế toán là một phương pháp kế toán, là một Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị Tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán là nguồn thông tin tài chính hết sức quan trọng trong công tác quản lý của bản thân công ty cũng như nhiều đối tượng ở bên ngoài, trong đó có các cơ quan chức năng của Nhà Nước www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 9 - Bảng cân đối kế toán được lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán (tháng, quý, năm) hay được lập khi giải thể, chia tách, sáp nhập, thay đổi hình thức sở hữu đối với doanh nghiệp và được lập vào thời điểm quyết toán kế toán * Nội dung Bảng cân đối kế toán: - Bảng cân đối kế toán gồm hai phần (hai bên) (xét về mặt hình thức) được phản ánh theo hai chỉ tiêu cơ bản - Số đầu năm: là số cuối năm trước chuyển sang, số đầu năm không đổi trong suốt kỳ kế toán năm - Số cuối kỳ:là số dư cuối kỳ của các tài khoản tương ứng của kỳ báo cáo - Mã số: ký hiệu dòng cần phản ánh b. Bảng cáo báo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hay còn gọi là báo cáo thu nhập) là báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình và kết quả kinh doanh, phản ảnh thu nhập qua một thời kỳ kinh doanh. Riêng Việt Nam, báo cáo thu nhập còn có thêm phần kê khai tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Ngân sách Nhà nước và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng. Báo cáo thu nhập là một nguồn thông tin quan trọng cho các đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp nó cho thấy được kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời của Công ty. Báo cáo thu nhập chỉ tập trung vào chỉ tiêu lợi nhuận, nội dung của nó là chi tiết hóa các chỉ tiêu của đẳng thức tổng quát quá trình kinh doanh: Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí Kết quả kinh doanh của một Công ty gồm: - Hoạt động kinh doanh chính - Hoạt động kinh doanh khác: hoạt động kinh doanh tài chính và hoạt động kinh doanh bất thường Nội dung của bảng báo cáo thu nhập gồm hai phần: Kết quả lãi lỗ của hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 10 - 2.1.3. Phương pháp phân tích 2.1.3.1. Phương pháp so sánh a. Khái niệm và nguyên tắc a.1. Khái niệm Phương pháp so sánh là phương pháp đối chiếu các chỉ tiêu kinh tế đã được lượng hóa có cùng một nội dung, tính chất để xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu, trên cơ sở đó đánh giá các mặt đạt được, các mặt kém hiệu quả để tìm ra các giải pháp quản lý tối ưu trong những trường hợp cụ thể. a. 2.Nguyên tắc so sánh * Tiêu chuNn so sánh + Các chỉ tiêu kế hoạch của kì kinh doanh + Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh + Các chỉ tiêu có thể so sánh khác * Điều kiện so sánh + Cùng nội dung phản ảnh + Cùng phương pháp tính toán + Cùng một đơn vị đo lường + Cùng trong khoảng thời gian tương xứng b. Phương pháp so sánh cụ thể b.1. Phương pháp số tuyệt đối Là hiệu số của hai chỉ tiêu: chỉ tiêu kỳ phân tích và chỉ tiêu cơ sở. Ví dụ so sánh giữa kết quả thực hiện và kế hoạch hoặc giữa thực hiện kỳ này và thực hiện kỳ trước b.2.Phương pháp số tương đối Là tỉ lệ phần trăm % của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỉ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 11 - 2.1.3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính a. Phân tích tình hình thanh toán a.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn (tỷ số lưu động) Hệ số thanh toán ngắn hạn là công cụ đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Hệ số này tăng lên có thể tình hình tài chính được cải thiện tốt hơn, hoặc có thể là do hàng tồn kho ứ đọng… a.2. Hệ số thanh toán nhanh (tỷ số thanh toán nhanh) Hệ số thanh toán nhanh là tiêu chuNn đánh giá khắt khe hơn về khả năng thanh toán. Nó phản ánh nếu không bán hết hàng tồn kho thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp ra sao? Bởi vì, hàng tồn kho không phải là nguồn tiền mặt tức thời đáp ứng ngay cho việc thanh toán. b. Đánh giá các tỷ số về quản trị tài sản b.1. Vòng quay hàng tồn kho Đây là chỉ tiêu kinh doanh quan trọng bởi sản xuất, dự trữ hàng hoá và tiêu thụ nhằm đạt được mục đích doanh số và lợi nhuận mong muốn trên cơ sở đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Số vòng quay hàng tồn kho càng lớn thì tốc độ luân chuyển hàng tồn kho càng nhanh, hàng tồn kho tham gia vào luân chuyển được nhiều vòng hơn và ngược lại. b.2. Kỳ thu tiền bình quân (DSO) Kỳ thu tiền bình quân đo lường tốc độ luân chuyển những khoản nợ cần phải thu Số nợ cần phải thu DSO = (Ngày) Doanh thu bình quân mỗi ngày Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Nợ ngắn hạn = (Lần) Hệ số thanh toán nhanh Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - HTK Nợ ngắn hạn = (Lần) Số vòng quay hàng tồn kho Tổng giá vốn Hàng tồn kho = (Lần) www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Gentraco GVHD: ĐINH CÔNG THÀNH SVTH: TRƯƠNG DUY HẢI - 12 - Hệ số này trên nguyên tắc càng thấp càng tốt, tuy nhiên phải căn cứ vào chiến lược kinh doanh, phương thức thanh toán, tình hình cạnh tranh trong từng thời điểm hay thời kì cụ thể b.3. Hiệu quả sử dụng tổng số vốn Để phân tích hiệu quả sử dụng tổng số vốn ta sử dụng chỉ tiêu: Số vòng quay toàn bộ vốn càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng cao. b.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động ta sử dụng chỉ tiêu: Chỉ tiêu này cho biết vốn lưu động quay được mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng và ngược lại. b.5. Hiệu quả sử dụng vốn cố định Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cố định bình quân đem lại mấy đồng doanh thu và cho biết vốn cố định quay được mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định tăng và ngược lại. c. Phân tích chỉ tiêu sinh lợi c.1. Lợi nhuận trên tài sản (ROA) Chỉ tiêu này được xác định bằn
Luận văn liên quan