Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp – Kiên Giang

Sau khi là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO, nước ta hội nhập với nền kinh tế thế giới sâu hơn, rộng hơn, cơ hội mở ra cũng nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Mặt tích cực là đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhưng mặt trái của nó là nền kinh tế nước ta phải đối phó với áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng đông đảo và mạnh mẽ, lạm phát cao, suy giảm kinh tế do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm trong nước, thiên tai và sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nền tài chính thế giới với những diễn biến phức tạp và những thách thức trước mắt cũng nhiều hơn. Để đối phó với những khó khăn trước mắt. Tất cả các thành phần kinh tế đều bám sát sự chỉ đạo của Nhà nước vượt qua thời kỳ khó khăn. Và Ngân hàng là một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước trong việc huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực hoạt động sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng kinh tế trong nước, góp phần hỗ trợ cho nhà nước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả, đẩy lùi suy giảm kinh tế bằng cách ấn định lãi suất, cho vay đúng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

doc94 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2322 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp – Kiên Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp – Kiên Giang LỜI CẢM TẠ Sau 04 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học, kết hợp với thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hiệp. Em đã tiếp thu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quí báu cho mình. Để hoàn thành được luận văn tốt nghiệp này là nhờ có sự giảng dạy tận tình của quí thầy cô trường Đại học Cần Thơ, Thầy cô Khoa Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh, Thầy cô Bộ môn Kế toán Kiểm toán và sự hướng dẫn tận tâm của Thầy Trần Ái Kết- bộ môn Tài Chính. Và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị cán bộ viên chức trong Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp. Xin chân thành cảm ơn: Quí thầy cô khoa Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Cần Thơ. Thầy Trần Ái Kết. Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hiệp: + Ông: Phan Văn Tính (Giám đốc). + Ông: Đỗ Đức Minh (Phó Giám đốc). + Ông: Đoàn Quang Vinh (Trưởng phòng Tín dụng). + Ông: Võ Thanh Khiết (Phó phòng Tín dụng). Cùng tất cả các anh chị cán bộ viên chức các phòng ban trong Ngân hàng đã giúp đỡ, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Sau cùng, Em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơ cùng các cô chú, anh chị trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tân Hiệp luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác. Sinh viên Đinh Thị Mỹ Á LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và phân tích trong bài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày…28….tháng…05….năm 2009 Sinh viên Đinh Thị Mỹ Á NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Chi nhánh NHNo&PTNT Tân Hiệp Ngày…….tháng…05….năm 2009 Giám đốc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày……..tháng…05….năm 2009 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày…..tháng…05..năm 2009 Giáo viên phản biện MỤC LỤC Trang Chương 1. GIỚI THIỆU..................................................................................1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI..................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .......................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung. .....................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. .....................................................................................2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU..........................................................................2 1.3.1. Về không gian........................................................................................2 1.3.2. Về thời gian............................................................................................2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu. ...........................................................................3 Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....................................................................................................................4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN............................................................................4 2.1.1. Khái quát ngân hàng thương mại...........................................................4 2.1.1.1. Định nghĩa ngân hàng thương mại. ....................................................4 2.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại. ..............................................4 2.1.1.3. Vai trò của Ngân hàng thương mại.....................................................4 2.1.2. Những vấn đề căn bản về tín dụng ngân hàng.......................................5 2.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng............................................................5 2.1.2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng:.............................................................5 2.1.2.3. Phân loại các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. ...........6 2.1.3. Rủi ro tín dụng.......................................................................................8 2.1.3.1. Khái niệm............................................................................................8 2.1.3.2. Nguyên nhân phát sinh. ......................................................................8 2.1.4. Bảo đảm tín dụng...................................................................................8 2.1.4.1. Giới thiệu chung. ................................................................................8 2.1.4.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng.........................................................9 2.1.5. Một số chỉ tiêu dùng phân tích chung hoạt động tín dụng...................10 2.1.5.1. Doanh số cho vay..............................................................................10 2.1.5.2. Doanh số thu nợ. ..............................................................................10 2.1.5.3. Dư nợ. ..............................................................................................11 2.1.5.4. Nợ xấu...............................................................................................11 2.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng...............................11 2.1.6.1. Chỉ tiêu vốn huy động trên tổng nguồn vốn.....................................11 2.1.6.2. Dư nợ trên tổng vốn huy động..........................................................12 2.1.6.3. Hệ số thu nợ......................................................................................12 2.1.6.4. Nợ xấu trên tổng dư nợ.....................................................................12 2.1.6.5. Vòng quay vốn tín dụng....................................................................12 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................13 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu...............................................................13 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu.............................................................13 Chương 3. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG ..............................................................................................................14 1.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN HIỆP...............14 1.Về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. ...................................................14 Đặc điểm kinh tế xã hội.......................................................................14 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP.......................................15 3.2.1. Sơ lược về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ............................................................................................................................15 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp ......................................................15 Quy trình tín dụng căn bản..................................................................16 Cơ cấu tổ chức và trình độ nghiệp vụ nhân viên NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Tân Hiệp ......................................................................................20 Chức năng, nhịêm vụ của các phòng ban. ...........................................21 Giám đốc...........................................................................................21 Phó giám đốc ....................................................................................21 Giám đốc phòng giao dịch ( Thạnh Đông A, Kinh B)......................21 Phòng kế hoạch kinh doanh..............................................................21 Phòng kế toán ngân quỹ....................................................................22 Hai phòng giao dịch (Kinh B và Thạnh Đông A)............................22 3.2.4.7. Tổ kiểm tra kiểm soát và thẩm định. ................................................22 Những nghiệp vụ chính mà Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp thực hiện .........................................................22 KHÁI QUÁT KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 03 NĂM ( 2006- 2007- 2008). ....................................................23 3.3.1. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp..................................................................................................23 Về doanh thu.....................................................................................24 Về chi phí..........................................................................................25 Về lợi nhuận......................................................................................25 Chương 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG..........................................................27 4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 03 NĂM 2006- 2007- 2008..........................................................................................................27 4.1.1. Phân tích tổng quát cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh..........................27 4.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÂN HIỆP.................................................................30 4.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 03 năm.................30 4.2.1.1. Doanh số cho vay..............................................................................30 4.2.1.2. Doanh số thu nợ................................................................................36 4.2.1.3. Tình hình dư nợ.................................................................................42 4.2.1.4. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn..................................................49 4.2.1.5. Dư nợ trên tổng vốn huy động..........................................................50 4.2.1.6. Hệ số thu nợ......................................................................................51 4.2.1.7. Vòng quay vốn tín dụng....................................................................52 4.3. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG.............................................52 4.3.1. Nợ xấu..................................................................................................53 4.3.1.1. Nợ xấu theo thành phần kinh tế.......................................................53 4.3.1.2. Nợ xấu theo thời hạn.........................................................................55 4.3.2. Nợ xấu trên tổng dư nợ........................................................................58 Chương 5. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG...................................60 5.1. NHỮNG MẶT TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH VÀ NGUYÊN NHÂN ............................................................................................................................60 5.1.1. Thuận lợi..............................................................................................60 5.1.2. Khó khăn- hạn chế...............................................................................61 5.1.3. Nguyên nhân........................................................................................62 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP...............................................................................63 Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................67 6.1. KẾT LUẬN................................................................................................67 6.2. KIẾN NGHỊ...............................................................................................68 6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hiệp- Kiên Giang.............................................................................68 6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Kiên Giang..................................................................................................................69 6.2.2. Đối với Nhà Nước và các cơ quan chức năng địa phương..................69 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................70 PHỤ LỤC..........................................................................................................71 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU BẢNG Trang Sơ đồ 1. Mô tả quy trình tín dụng.......................................................................19 Sơ đồ 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT Huyện Tân Hiệp...............20 Bảng 1: Trình độ nghiệp vụ nhân viên NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp .............................................................................................................................20 Bảng 2 : Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp qua 03 năm 2006, 2007, 2008.............................................................................23 Bảng 3: nguồn vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp qua 03 năm 2006, 2007, 2008..........................................................................................................28 Bảng 4: Doanh số cho vay qua 03 năm 2006- 2007- 2008................................31 Bảng 5. Doanh số cho vay theo kỳ hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp qua 03 năm. .
Luận văn liên quan