Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại phòng giao dịch Khánh Hưng chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Sóc Trăng

Trong xu thếhội nhập toàn cầu tình hình cạnh tranh diễn ra gay gắt, đểcó thểtồn tại và phát triển thì nền kinh tếphải được trang bị đầy đủcảvốn, lao động, công nghệ. Nhưchúng ta đã biết, Việt Nam là một nước đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển, đòi hỏi tất cảcác ngành nghềcùng nhau cốgắng hoàn thiện vai trò của mình, nhằm thúc đẩy nền kinh tếtiến xa và cao hơn, để đuổi kịp các quốc gia trong khu vực và trên toàn thếgiới. Muốn thực hiện được điều này thì ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp vốn, tức là thực hiện hoạt động tín dụng. Bài viết đềcập đến 3 phần chính. Thứnhất,là khái quát tình hình cơbản của phòng giao dịch Khánh Hưng – Chi nhánh NHNo & PTNT Sóc Trăng. Thứ hai,là phân tích hiệu quảhoạt động tín dụng của ngân hàng. Thứba,là nêu ra các giải pháp đểnâng cao hiệu quảhoạt động tín dụng của ngân hàng.Với việc phân tích, so sánh vềsốtương đối, tuyệt đối các chỉsốnhưdoanh sốcho vay, doanh sốthu nợ, dưnợ, nợquá hạn từcác sốliệu mà ngân hàng đã cung cấp để thấy được nhu cầu tín dụng ởphòng giao dịch Khánh Hưng, trên cơsở đó đềxuất một sốgiải pháp vềcác mặt như: lựa chọn đối tượng đầu tư, thu hút khách hàng, mởrộng quy mô hoạt động, nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quảtrong việc sửdụng nguồn vốn của ngân hàng trong thời gian tới, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, cũng cốvà nâng cao quy mô hoạt động. Đồng thời, đảm bảo cung cấp vốn kịp thời cho các tổchức và cá nhân.

pdf82 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1631 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại phòng giao dịch Khánh Hưng chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Sóc Trăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PGD KHÁNH HƯNG CHI NHÁNH NHN0 & PTNT SÓC TRĂNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths. LÊ PHƯỚC HƯƠNG NGUYỄN THỊ ÁNH THU MSSV: 4031090 Lớp: Kế toán 01 SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 1 Lớp: Kế toán 01 Cần Thơ, 2007 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương Sinh viên : Nguyễn Thị Ánh Thu Xin chân thành cám ơn! Em xin chúc quý thầy cô, quý cô, chú, anh, chị ở Phòng giao dịch Khánh Hưng – Chi nhánh NHNo & PTNT Sóc Trăng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Mặc dù cố gắng, song do hạn chế về kiến thức và cùng những nguyên nhân khách quan nên luận văn này khó tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, kính mong được sự đóng góp ý kiến quý báu của quý thầy cô và quý ngân hàng để luận văn này hoàn thiện và có ý nghĩa thực tế hơn. - Quý Ban Giám Đốc cùng các cô, chú, anh, chị ở tổ Tín dụng, tổ Kế toán và các tổ khác ở ngân hàng, đã tạo điều kiện thuận lợi và tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại ngân hàng. - Quý thầy cô trong khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập ở trường. Đặc biệt là Cô Lê Phước Hương đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt thời gian viết và hoàn thành tốt luận văn này. Nhân dịp này em xin trân trọng nói lời cảm ơn đến: Qua thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ đã giúp em nhận thức về lý luận và đến khi em thực tập tại Phòng giao dịch Khánh Hưng – Chi nhánh NHNo & PTNT Sóc Trăng, đã giúp em có cơ hội ứng dụng nhận thức lý luận của mình vào thực tiễn hoạt động tín dụng của ngân hàng, nên em đã đúc kết được nhiều bài học quý giá và nhờ đó mà em đã hoàn thành luận văn này. LỜI CẢM TẠ SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 2 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương LỜI CAM ĐOAN ………….. Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày ….tháng ….năm 2007 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Ánh Thu SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 3 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Sóc Trăng, Ngày…tháng…năm 2007 Giám đốc SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 4 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Cần Thơ, Ngày…tháng…năm 2007 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................................................. SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 5 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Cần Thơ, Ngày…tháng…năm 2007 Giáo viên phản biện SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 6 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.................................................................................................... 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .........................................................................1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ..............................................................................2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................................................2 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU....2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ...................................................................................4 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại ...............................................................4 2.1.2 Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng .................................................4 2.1.3 Chức năng tín dụng .....................................................................................6 2.1.4 Vai trò của tín dụng .....................................................................................7 2.1.5 Hình thức tín dụng.......................................................................................9 2.1.6 Các vấn đề cơ bản trong việc cho vay.......................................................10 2.1.7 Quy trình xét duyệt cho vay ......................................................................13 2.1.8 Một số khái niệm khác ..............................................................................14 2.1.9 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ..............................14 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................................................15 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu .......................................................15 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ..................................................................16 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA PGD KHÁNH HƯNG – Chi nhánh NHNo & PTNT SÓC TRĂNG .................................................................................. 17 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN...........................................17 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC - CHỨC NĂNG CỦA TỪNG PHÒNG NGHIỆP VỤ..18 3.2.1 Cơ cấu tổ chức...........................................................................................18 3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng nghiệp vụ.......................................19 3.3 KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM 22 3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN......................................................................25 3.4.1 Thuận lợi ...................................................................................................25 3.4.2 Khó khăn ...................................................................................................26 3.5 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA PGD TRONG NĂM 2007...................27 3.5.1 Mục tiêu định hướng hoạt động tín dụng năm 2007 .................................27 3.5.2 Các giải pháp tín dụng...............................................................................27 SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 7 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PGD KHÁNH HƯNG .................................................................................................................. 29 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG ...............................29 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY............................................................33 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay .......................................................................36 4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ .........................................................................42 4.2.3 Phân tích tình hình dư nợ ..........................................................................49 4.2.4 Phân tích nợ quá hạn .................................................................................55 4.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG...59 4.3.1 Dư nợ trên vốn huy động...........................................................................59 4.3.2 Hệ số thu nợ...............................................................................................60 4.3.3 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ.......................................................................60 4.3.4 Vòng quay vốn tín dụng ............................................................................61 4.4. MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦA HỆ THỐNG NHNO & PTNT SÓC TRĂNG 61 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .................................................................................................................................. 63 5.1 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN..........................................63 5.2 VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÍN DỤNG .......................................................64 5.3 HẠN CHẾ RỦI RO..........................................................................................65 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................... 67 6.1 KẾT LUẬN......................................................................................................67 6.2 KIẾN NGHỊ .....................................................................................................68 SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 8 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Thu nhập, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm.............................. 22 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn huy động của ngân hàng................................................. 30 Bảng 3: Tình hình hoạt động tín dụng ............................................................................. 34 Bảng 4: Doanh số cho vay theo thời hạn cho vay............................................................ 36 Bảng 5: Doanh số cho vay theo mục đích......................................................................... 38 Bảng 6: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế........................................................ 40 Bảng 7: Doanh số thu nợ theo thời hạn cho vay.............................................................. 43 Bảng 8: Doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn..................................................... 45 Bảng 9: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế. ........................................................ 47 Bảng 10: Dư nợ theo thời hạn cho vay ............................................................................ 50 Bảng 11: Dư nợ theo mục đích sử dụng ........................................................................... 52 Bảng 12: Dư nợ theo thành phần kinh tế ......................................................................... 54 Bảng 13: Nợ quá hạn theo thời hạn cho vay.................................................................... 56 Bảng 14: Nợ quá hạn theo mục đích sử dụng vốn........................................................... 57 Bảng 15: Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế................................................................ 58 Bảng 16: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ........................................ 59 SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 9 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1 :Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PGD Khánh Hưng……………………...19 Hình 2 : Thu nhập, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm 23 Hình 3 : Tình hình nguồn vốn huy động của ngân hàng qua 3 năm 31 Hình 4 : Tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 3 năm 34 Hình 5 : Doanh số cho vay theo thời hạn cho vay 37 Hình 6 : Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn 39 Hình 7 : Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 41 Hình 8 : Doanh số thu nợ theo thời hạn cho vay 43 Hình 9 : Doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn 46 Hình 10 : Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 48 Hình 11 : Dư nợ theo thời hạn cho vay 51 Hình 12 : Dư nợ theo mục đích sử dụng vốn 52 Hình 13 : Dư nợ theo thành phần kinh tế 54 SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 10 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT - NHTM : Ngân hàng thương mại - PGD : Phòng giao dịch - CN : Chi nhánh - NHNO & PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 11 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương TÓM TẮT Trong xu thế hội nhập toàn cầu tình hình cạnh tranh diễn ra gay gắt, để có thể tồn tại và phát triển thì nền kinh tế phải được trang bị đầy đủ cả vốn, lao động, công nghệ. Như chúng ta đã biết, Việt Nam là một nước đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển, đòi hỏi tất cả các ngành nghề cùng nhau cố gắng hoàn thiện vai trò của mình, nhằm thúc đẩy nền kinh tế tiến xa và cao hơn, để đuổi kịp các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Muốn thực hiện được điều này thì ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp vốn, tức là thực hiện hoạt động tín dụng. Bài viết đề cập đến 3 phần chính. Thứ nhất, là khái quát tình hình cơ bản của phòng giao dịch Khánh Hưng – Chi nhánh NHNo & PTNT Sóc Trăng. Thứ hai, là phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. Thứ ba, là nêu ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.Với việc phân tích, so sánh về số tương đối, tuyệt đối các chỉ số như doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn từ các số liệu mà ngân hàng đã cung cấp để thấy được nhu cầu tín dụng ở phòng giao dịch Khánh Hưng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp về các mặt như: lựa chọn đối tượng đầu tư, thu hút khách hàng, mở rộng quy mô hoạt động, nguồn nhân lực…nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn của ngân hàng trong thời gian tới, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, cũng cố và nâng cao quy mô hoạt động. Đồng thời, đảm bảo cung cấp vốn kịp thời cho các tổ chức và cá nhân. SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 12 Lớp: Kế toán 01 Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Như chúng ta đã biết, Việt Nam là một nước đang trong gian đoạn hội nhập và phát triển, đòi hỏi tất cả các ngành nghề cùng nhau cố gắng hoàn thiện vai trò của mình, nhằm thúc đẩy nền kinh tế tiến xa và cao hơn, để đuổi kịp các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Mặt khác, trong nền kinh tế hiện nay, một khi nước ta thiết lập các mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực, thì vốn là nhu cầu rất cần thiết cho mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp. Một tổ chức kinh tế hay một doanh nghiệp muốn vươn lên đổi mới công nghệ, mở rộng hoạt động kinh doanh để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài thì chìa khoá cho họ đạt được mục tiêu đó là vấn đề vốn. Vì vậy, nhu cầu về vốn đã trở nên hết sức cần thiết và đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết cho mọi thành phần kinh tế, mà Ngân hàng là một cầu nối quan trọn
Luận văn liên quan