Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh Tây Đô

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang là một xu hướng tất yếu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia với mong muốn cải thiện và tăng trưởng kinh tế đất nước. Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó vì ngay khi chuyển hướng sang nền kinh tế đổi mới, chúng ta đã chọn con đường mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với tinh thần đa phương hoá, đa dạng hoá. Trên cơ sở đó, chúng ta cũng tự đặt ra cho mình con đường hội nhập kinh tế thế giới. Vì vai trò là mạch máu của nền kinh tế, ngành ngân hàng nước ta cũng không nằm ngoài quá trình đó, nhằm trang bị cho mình năng lực để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ sẽ gia nhập vào nền kinh tế nước ta càng đông đảo. Ngân hàng thương mại, một trong những doanh nghiệp then chốt trong các thành phần kinh tế, doanh nghiệp hạng đặc biệt về kinh doanh sử dụng vốn tiền tệ. Ngân hàng tổ chức nhận tiền gửi và cho vay thông qua nghiệp vụ tín dụng và thanh toán, cấp phát tín dụng là hành vi tạo tiền dựa trên cơ sở huy động để cho vay trong phạm vi nền kinh tế. Tuy nhiên hoạt động của các ngân hàng thương mại Nhà nước chủ yếu vẫn là huy động vốn và cho vay, các sản phẩm dịch vụ được đưa ra và được thi trường chấp nhận vẫn còn manh mún, thiếu hấp dẫn và tiện lợi, chưa năng động vẫn còn tồn tại trong các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần nói chung và Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông- Chi nhánh Tây Đô (gọi tắt là OCB Tây Đô) nói riêng đã và đang khẳng định lại vị thế của mình. Rút kinh nghiệm từ những bài học trước đây, mọi kế hoạch đề ra và đưa vào áp dụng đều được xem xét và đánh giá cụ thể bằng những chuẩn mực nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro. Và trong những năm gần đây, OCB Tây Đô được đánh giá là Ngân hàng hoạt động có hiệu quả, luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch do Ngân hàng Hội sở giao, đặc biệt là công tác huy động vốn và sử dụng vốn

pdf89 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 7550 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh Tây Đô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH TÂY ĐÔ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: HỒ HỒNG LIÊN Tháng 05/2009 NGUYỄN THỊ TƯƠI Mã số SV : 4054339 Lớp: KTNN 1 K31 Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tây Đô GVDH: Hồ Hồng Liên SVTH: Nguyễn Thị Tươiii LỜI CẢM TẠ  Qua bốn năm học tập, nghiên cứu, rèn luyện ở trường nhờ có sự chỉ dạy tận tình của quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ đặc biệt là quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã giúp em có được ngày càng nhiều kiến thức và những hiểu biết sâu sắc trong học tập cũng như trong thực tiễn hàng ngày. Để hoàn thành đề tài Luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô Khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại Học Cần Thơ đã trang bị cho tôi vốn kiến thức quý báu trong suốt những năm học. Em vô cùng cảm ơn Cô Hồ Hồng Liên đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực hiện luận văn này. Bên cạnh, đó em cũng xin chân thành cảm ơn sâu sắc Ban Giám Đốc cùng toàn thể các cô chú, anh chị tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông, chi nhánh Tây Đô đã tạo điều kiện cho em được thực tập và tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn em trong suốt thời gian thực tập tại Ngân hàng. Mặc dù đã rất cố gắng để hoàn thiện bài Luận văn này nhưng có thể đề tài vẫn còn nhiều thiếu sót, vì vậy em mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, Ban giám đốc cùng cán bộ công nhân viên trong ngân hàng OCB Tây Đô . Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt! Kính chúc Ban Giám đốc, các anh chị trong OCB Tây Đô luôn hoàn thành tốt công tác và những lời chúc tốt đẹp nhất! Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2009 Sinh viên thực hiện NGUYẾN THỊ TƯƠI Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tây Đô GVDH: Hồ Hồng Liên SVTH: Nguyễn Thị Tươiiii LỜI CAM ĐOAN ---- ooOoo ---- Tôi cam đoan rằng đề tài “phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – chi nhánh Tây Đô” này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2009 Sinh viên thực hiện NGUYẾN THỊ TƯƠI Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tây Đô GVDH: Hồ Hồng Liên SVTH: Nguyễn Thị Tươiiv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tây Đô GVDH: Hồ Hồng Liên SVTH: Nguyễn Thị Tươiv NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên người hướng dẫn: Hồ Hồng Liên.  Học vị: ..................................................................................................................  Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán.  Cơ quan công tác: Trường Đại Học Cần Thơ.  Tên học viên: Nguyễn Thị Tươi.  Mã số sinh viên: 4054339  Chuyên ngành: Kinh tế Nông Nghiệp Và Phát triển Nông thôn.  Tên đề tài: “Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi Nhánh Tây Đô”. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. Về hình thức: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. Nội dung và các kết quả đạt được .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 7. Kết luận .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày……. tháng ……năm 2009 Giáo viên hướng dẫn Hồ Hồng Liên Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tây Đô GVDH: Hồ Hồng Liên SVTH: Nguyễn Thị Tươivi NHẬN XÉT GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tây Đô GVDH: Hồ Hồng Liên SVTH: Nguyễn Thị Tươivii MỤC LỤC  Trang Trang phụ bìa ....................................................................................................... i Lời cảm tạ ........................................................................................................... ii Lời cam đoan .....................................................................................................iii Nhận xét của cơ quan thực tập............................................................................ iv Nhận xét luận văn tốt nghiệp ............................................................................... v Nhận xét của giáo viên phản biện ....................................................................... vi Mục lục .............................................................................................................vii Danh mục bảng .................................................................................................xii Danh mục hình.................................................................................................xiii Danh sách từ viết tắt......................................................................................... xiv CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ................................................................................. 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................... 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung.......................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................................................... 2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 3 2.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại........................................................... 3 2.1.2. Các nguồn vốn của ngân hàng thương mại................................................. 3 2.1.2.1 Vốn chủ sở hữu ....................................................................................... 3 2.1.2.2 Nguồn vốn huy động ............................................................................... 4 2.1.2.3 Vốn đi vay ............................................................................................... 6 2.1.2.4 Nguồn vốn khác ...................................................................................... 7 2.1.3 Hoạt động tín dụng ..................................................................................... 8 2.1.3.1 Định nghĩa tín dụng ................................................................................. 8 2.1.3.2 Bản chất tín dụng..................................................................................... 8 2.1.3.3 Nguyên tắc tín dụng................................................................................. 8 Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tây Đô GVDH: Hồ Hồng Liên SVTH: Nguyễn Thị Tươiviii 2.1.3.4 Phân loại tín dụng .................................................................................... 9 2.1.2.5 Rủi ro tín dụng......................................................................................... 9 2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại ............................................................................................... 13 2.1.4.1 Phân tích tổng quát nguồn vốn............................................................... 13 2.1.4.2 Phân tích nguồn vốn huy động............................................................... 13 2.1.4.3 Phân tích vốn vay .................................................................................. 13 2.1.4.4 Phân tích vốn tự có của ngân hàng......................................................... 14 2.1.4.5 Các chỉ tiêu phân tích hoạt động sử dụng vốn ........................................ 14 2.1.4.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng ................................................. 14 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................... 15 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu................................................................... 15 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ................................................................. 15 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH TÂY ĐÔ .................................................... 16 3.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH TÂY ĐÔ .................................................................................................................... 16 3.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông .................... 16 3.1.1.1 Lịch sử hình thành ................................................................................. 16 3.1.1.2 Thành tựu .............................................................................................. 17 3.1.2 Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông- chi nhánh Tây Đô ..................................................................................................................... 19 3.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGÂN HÀNG................................. 20 3.2.1 Chức năng ................................................................................................ 20 3.2.2 Nhiệm vụ.................................................................................................. 20 3.2.2.1 Nhận các loại tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ......................................................................................................... 20 3.2.2.2 Kinh doanh ngoại tệ và phát hành thẻ .................................................... 20 3.2.2.3 Cung cấp dịch vụ kiểm ngân, thu và chi hộ............................................ 20 3.2.2.4 Cho vay trả góp, trả số tiền cố định hàng tháng hàng quý hoặc 6 tháng. 21 3.2.2.5 Cho vay thông thường, trã lãi hàng tháng, vốn trả cuối kỳ ..................... 21 Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Tây Đô GVDH: Hồ Hồng Liên SVTH: Nguyễn Thị Tươiix 3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA CÁC PHÒNG BAN .............
Luận văn liên quan