Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dầu khí MêKông

1.1.1. Sựcần thiết của đềtài: Sau thời gian tìm hiểu vềcông ty trách nhiện hữu hạn dầu khí MeKong tôi cảm thấy đềtài vềtài chính của công ty là rất hấp dẫn và hữu ích cho mình và cho công ty PetroMeKong. Việc phân tích tình hình tài chính là hết sức cần thiết đối với công ty PetroMeKong vì trong năm 2006 vừa qua lợi nhuận của công ty giảm xuống vì vậy công ty cần muốn biết nguyên nhân tại sao. Hơn nữa, qua phân tích tài chính của công ty giúp cho nhà quản lý tài chính sẽtìm ra được điểm mạnh, điểm yếu của PetroMeKong vềnhững vấn đềnhưkết cấu vốn và hiệu quảsửdụng vốn, phương pháp kinh doanh, các biến động vềtài sản, nguồn vốn, tình hình thanh toán, khảnăng sinh lời có hợp lý chưa? Từ đó, có thểgiúp cho nhà quản trịcông ty PetroMeKong đưa ra những quyết định đúng đắn về những vấn đềkinh tếphát sinh đểPetroMeKong hoạt động ngày càng có hiệu quảhơn. Ngoài ra, việc phân tích tình hình tài chính còn có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tưbên ngoài công ty PetroMeKong nhưnhà cho vay, nhà cung cấp và các cơquan hữu quan. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính của công ty PetroMekong như đã nêu trên nên tôi quyết định chọn “phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dầu khí MeKong”là đề tài làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1.1.2. Căn cứkhoa học và thực tiễn: Nhưchúng ta đã biết tài chính quan trọng nhưthếnào đối với doanh nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu tình hình tài chính của công ty nhằm vận dụng những kiến thức khoa học vào thực tiễn. Và cũng xuất phát từnhu cầu thực tế công ty cần nghiên cứu vềtình hình tài chính đểxem tài chính công ty nhưthế nào lành mạnh hay không lành mạnh, có những điểm yếu nào cần khắc phục hay có những điểm mạnh nào cần phát huy đểgiúp các nhà quản trịtài chính công ty PetroMeKong có những quyết định đúng đắn đểnâng cao sức cạnh tranh của công ty.

pdf91 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2568 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dầu khí MêKông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -1- SVTH: Trần Quốc Khánh TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU KHÍ MÊKÔNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. NGUYỄN PHẠM THANH NAM TRẦN QUỐC KHÁNH MSSV: 4031065 Lớp: Kế Toán 1 – K.29 Cần Thơ – 2007 Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -2- SVTH: Trần Quốc Khánh LỜI CẢM TẠ Trong bốn năm học vừa qua, các thầy cô trong khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Cần Thơ đã tận tình chỉ bảo truyền đạt những kiến thức cơ bản để vận dụng vào trong thực tế. Vì vậy em xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn, cô Đoàn Thị Cẩm Vân, người đã hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiều để em có thể hoàn thành chuyên đề của mình. Em cũng xin gửi lời cám ơn đến các cô, chú, anh, chị trong ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Minh đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em thực hiện chuyên đề này. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ trong quá trình học tập cũng như trong thời gian thực tập. Em xin chân thành cảm ơn! Ngày tháng năm 2007 Sinh viên thực hiện Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -3- SVTH: Trần Quốc Khánh LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày tháng năm 2007 Sinh viên thực hiện Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -4- SVTH: Trần Quốc Khánh MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 --------------------------------------------------------------------------------1 GIỚI THIỆU-------------------------------------------------------------------------------1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:--------------------------------------------------1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài:--------------------------------------------------------1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn: -----------------------------------------------1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: -----------------------------------------------------2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát:------------------------------------------------------------2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể:----------------------------------------------------------------2 1.3. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: --------------------------------------------------------2 CHƯƠNG 2 --------------------------------------------------------------------------------3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ----------------3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN: ---------------------------------------------------------3 2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán:------------------3 2.1.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: ----------------------------------------------------------------------------------------3 2.1.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ số tài chính:------------4 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:------------------------------------------------ 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu: --------------------------------------------- 12 2.2.2. Xử lý và phân tích số liệu: ------------------------------------------------- 12 CHƯƠNG 3 ------------------------------------------------------------------------------ 13 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU KHÍ MEKONG: ------------------------------------------------------------------------------- 13 3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ MÊKÔNG: 13 3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH dầu khí MêKông:----------------------------------------------------------------------------------- 13 3.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH dầu khí MêKông:------------ 17 3.1.3. Tổ chức quản lý của công ty TNHH dầu khí MêKông: ---------------- 18 3.2. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ---------------------------------------------------------------- 20 3.2.1. Thuận lợi:--------------------------------------------------------------------- 20 Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -5- SVTH: Trần Quốc Khánh 3.2.2. Khó khăn:--------------------------------------------------------------------- 21 3.2.3. Phương hướng phát triển: -------------------------------------------------- 21 3.3. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2004 – 2006). --------------------------------------------- 22 3.3.1. Doanh thu:-------------------------------------------------------------------- 22 3.3.2. Chi phí: ----------------------------------------------------------------------- 22 3.3.3. Lợi nhuận: -------------------------------------------------------------------- 22 CHƯƠNG 4 ------------------------------------------------------------------------------ 24 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU KHÍ MÊKÔNG --------------------------------------------------- 24 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: -------------------------------------------------------------------------------- 24 4.1.1. Phân tích tình hình tài sản: ------------------------------------------------- 24 4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn: -------------------------------------------- 33 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:------------------------------------------ 43 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ: --------------------------------------------------------------------- 45 4.3.1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:---------------------------------- 45 4.3.2. Đối với hoạt động đầu tư: -------------------------------------------------- 46 4.3.3. Đối với hoạt động tài chính: ----------------------------------------------- 46 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH: ------------------------------------------------------------------------------------ 49 4.4.1. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán: --------------- 49 4.4.2. Phân tích khả năng sinh lợi:------------------------------------------------ 52 4.4.3. Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn:---------------------------------- 54 4.4.4. Phân tích nhóm tỷ số đòn bẩy tài chính: --------------------------------- 58 4.5. PHÂN TÍCH DUPONT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH: ----------------------- 60 4.6. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU KHÍ MÊKÔNG--------------------------- 64 4.6.1. Tính chất độc quyền của ngành sản xuất kinh doanh:------------------ 64 4.6.2 Thực tế tại công ty: ---------------------------------------------------------- 64 Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -6- SVTH: Trần Quốc Khánh 4.6.3. Khách hàng: ------------------------------------------------------------------ 64 4.6.4. Nhà cung cấp:---------------------------------------------------------------- 65 4.7. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2004 - 2006: --------------------------------------------------------------------- 65 4.7.1. Ưu điểm:---------------------------------------------------------------------- 66 4.7.2. Nhược điểm: ----------------------------------------------------------------- 67 CHƯƠNG 5 ------------------------------------------------------------------------------ 68 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU KHÍ MÊKÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI------------------------------------------------------------ 68 5.1. QUẢN TRỊ TIỀN MẶT HỢP LÝ HƠN: ------------------------------------- 68 5.2. QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU VÀ HÀNG TỒN KHO: ---------------- 69 5.3. TĂNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN: ----------------------------------- 70 5.4. NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN: -------------------------------- 71 5.5. TĂNG CƯỜNG VỐN CHỦ SỞ HỮU: --------------------------------------- 71 5.6. BỐ TRÍ TÀI SẢN – NGUỒN VỐN HỢP LÝ: ------------------------------ 72 5.7. GIẢM CHI PHÍ BÁN HÀNG: ------------------------------------------------- 72 CHƯƠNG 6 ------------------------------------------------------------------------------ 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ -------------------------------------------------------- 73 6.1. KẾT LUẬN: ---------------------------------------------------------------------- 73 6.2. KIẾN NGHỊ: ---------------------------------------------------------------------- 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO:------------------------------------------------------------ 76 PHỤ LỤC 1:------------------------------------------------------------------------------ 77 PHỤ LỤC 2:------------------------------------------------------------------------------ 79 PHỤ LỤC 3:------------------------------------------------------------------------------ 80 Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -7- SVTH: Trần Quốc Khánh DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Danh sách thành viên góp vốn------------------------------------------------ 15 Bảng 2: Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua 3 năm ----------------------- 23 Bảng 3: Phân tích tình hình tài sản qua 3 năm --------------------------------------- 25 Bảng 4: Phân tích kết cấu tài sản qua 3 năm------------------------------------------ 31 Bảng 5: phân tích tình hình nguồn vốn qua 3 năm----------------------------------- 34 Bảng 6: Phân tích kết cấu nguồn vốn qua 3 năm------------------------------------- 40 Bảng 7: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm ----------------------- 44 Bảng 8: Tổng hợp dòng tiền vào từ các hoạt động qua 3 năm --------------------- 47 Bảng 9: Phân tích lưu chuyển tiền tệ qua 3 năm ------------------------------------- 48 Bảng 10: Phân tích khả năng thanh toán qua 3 năm --------------------------------- 49 Bảng 11: Phân tích các tỷ số thanh toán----------------------------------------------- 51 Bảng 12: Phân tích các tỷ số sinh lợi -------------------------------------------------- 52 Bảng 13: Tổng hợp các tỷ số về hiệu suất sử dụng vốn----------------------------- 55 Bảng 14: Tổng hợp các tỷ số đòn bẩy tài chính -------------------------------------- 58 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của công ty PetroMeKong--------------------------------- 18 Sơ đồ 2: Phân tích dupont của công ty trong 3 năm --------------------------------- 63 DANH MỤC HÌNH Hình 01: Kết cấu tài sản ----------------------------------------------------------------- 24 Hình 02: Kết cấu nguồn vốn: ----------------------------------------------------------- 33 Hình 03: Nhu cầu thanh toán và khả năng thanh toán------------------------------- 49 Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -8- SVTH: Trần Quốc Khánh CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài: Sau thời gian tìm hiểu về công ty trách nhiện hữu hạn dầu khí MeKong tôi cảm thấy đề tài về tài chính của công ty là rất hấp dẫn và hữu ích cho mình và cho công ty PetroMeKong. Việc phân tích tình hình tài chính là hết sức cần thiết đối với công ty PetroMeKong vì trong năm 2006 vừa qua lợi nhuận của công ty giảm xuống vì vậy công ty cần muốn biết nguyên nhân tại sao. Hơn nữa, qua phân tích tài chính của công ty giúp cho nhà quản lý tài chính sẽ tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu của PetroMeKong về những vấn đề như kết cấu vốn và hiệu quả sử dụng vốn, phương pháp kinh doanh, các biến động về tài sản, nguồn vốn, tình hình thanh toán, khả năng sinh lời… có hợp lý chưa? Từ đó, có thể giúp cho nhà quản trị công ty PetroMeKong đưa ra những quyết định đúng đắn về những vấn đề kinh tế phát sinh để PetroMeKong hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc phân tích tình hình tài chính còn có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư bên ngoài công ty PetroMeKong như nhà cho vay, nhà cung cấp và các cơ quan hữu quan. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính của công ty PetroMekong như đã nêu trên nên tôi quyết định chọn “phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH dầu khí MeKong” là đề tài làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn: Như chúng ta đã biết tài chính quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu tình hình tài chính của công ty nhằm vận dụng những kiến thức khoa học vào thực tiễn. Và cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế công ty cần nghiên cứu về tình hình tài chính để xem tài chính công ty như thế nào lành mạnh hay không lành mạnh, có những điểm yếu nào cần khắc phục hay có những điểm mạnh nào cần phát huy để giúp các nhà quản trị tài chính công ty PetroMeKong có những quyết định đúng đắn để nâng cao sức cạnh tranh của công ty. Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -9- SVTH: Trần Quốc Khánh 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1. Mục tiêu tổng quát: Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH dầu khí MeKong. Qua đó, định ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá tình hình tài chính của công ty PetroMeKong về một số mặt như tài sản, nguồn vốn, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời... - Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty PetroMeKong. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính của công ty. 1.3. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: - Tình hình tài chính là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty. Muốn đánh giá một cách chính xác và đầy đủ, đòi hỏi cần phải có một quá trình nghiên cứu lâu dài về mọi mặt kinh doanh của công ty. Nhưng do thời gian tiếp xúc thực tế tại công ty ngắn từ 05/03/2007 đến 11/06/2007 và hạn chế về mặt kiến thức nên đề tài chỉ phân tích số liệu báo cáo tài chính chủ yếu trong phạm vi công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí MeKong. - Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài được thu thập trong 3 năm 2004, 2005 và 2006. Đề tài chủ yếu nghiên cứu xoay quanh về tình hình tài chính của công ty PetroMeKong. Bên cạnh đó, do nhược điểm của việc sử dụng các chỉ số tài chính để đánh giá tình hình tài chính của công ty là không có tỷ số tài chính ngành để so sánh. Do đó, tôi đánh giá tình hình tài chính của công ty thông qua xu hướng biến động của các tỷ số tài chính qua 3 năm 2004, 2005 và 2006. Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -10- SVTH: Trần Quốc Khánh CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán: 2.1.1.1. Phân tích kết cấu và sự biến động của tài sản: “Là việc xem xét tính hợp lý của cơ cấu vốn, sự biến động của tổng tài sản cũng như của từng loại tài sản thông qua việc xác định tỷ trọng của từng loại tài sản trong tổng tài sản, so sánh tỷ trọng của từng loại giữa cuối kỳ với đầu năm, so sánh cả về số tuyệt đối và cả về số tương đối của tổng tài sản cũng như đối với từng loại tài sản”. Qua đó thấy được cơ cấu vốn đó tác động như thế nào đến quá trình kinh doanh, thấy được sự biến động về quy mô cũng như năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. [1, tr. 74. “PGS.TS Lưu Thị Hương”]. Khi phân tích cần lưu ý đến tính chất và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, kết hợp với việc xem xét tác động của từng loại tài sản đến quá trình kinh doanh và hiệu quả kinh doanh đạt được trong kỳ. Có như vậy mới đưa ra được quyết định hợp lý về phân bổ vốn cho từng giai đoạn, từng tài sản của doanh nghiệp. [1, tr. 74. “PGS.TS Lưu Thị Hương”]. 2.1.1.2. Phân tích kết cấu và sự biến động của nguồn vốn: Là việc xem xét mức độ độc lập hoặc phụ thuộc về mặt tài chính của doanh nghiệp qua việc so sánh từng loại nguồn vốn giữa cuối kỳ với đầu năm cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối, so sánh giữa cuối kỳ với đầu năm về tỷ trọng từng loại nguồn vốn trong tổng nguồn vốn. [1, tr. 68. “PGS.TS Lưu Thị Hương”]. Nếu nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng tăng thì điều đó cho thấy khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính của doanh nghiệp là cao, mức độ phụ thuộc về mặt tài chính đối với các chủ nợ là thấp và ngược lại. 2.1.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Là xem xét sự biến động của từng chỉ tiêu trên phần lãi, lỗ giữa kỳ này so với kỳ trước thông qua việc so sánh số tuyệt đối và số tương đối theo từng chỉ Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -11- SVTH: Trần Quốc Khánh tiêu. Dựa trên cơ sở này, giúp cho việc phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm nay so với năm trước, tình hình hoạt động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục những hạn chế (nếu có), cũng như phát huy thế mạnh của doanh nghiệp. Đồng thời kết hợp với việc so sánh tài sản cuối kỳ với số đầu năm để xem xét sự biến động của từng chỉ tiêu là tốt hay không tốt, tìm ra những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời cho doanh nghiệp. [1, tr. 69. “PGS.TS Lưu Thị Hương”]. 2.1.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ số tài chính: 2.1.3.1. Các tỷ số thanh toán: a) Tỷ số thanh toán hiện hành: Tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện rõ nét qua khả năng thanh toán. Nếu doanh nghiệp có khả năng thanh toán cao thì tình hình tài chính sẽ khả quan và ngược lại. Do vậy, khi đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp không thể không xem xét khả năng thanh toán, đặc biệt là khả năng thanh toán hiện hành (còn gọi là khả năng thanh toán nợ ngắn hạn). Khả năng thanh toán hiện hành cho biết, với tổng giá trị thuần của tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn hiện có, doanh nghiệp có bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hay không. Nếu tỷ số thanh toán hiện hành cao điều đó có nghĩa là công ty luôn sẵn sàng thanh toán các khoản nợ. Tuy nhiên, nếu tỷ số thanh toán hiện hành quá cao sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động vì công ty đã đầu tư quá nhiều vào tài sản lưu động hay nói cách khác việc quản lý tài sản lưu động không hiệu quả (ví dụ: có quá nhiều tiền mặt nhàn rỗi, nợ phải đòi, hàng tồn kho ứ đọng…). [2, tr. 122 - 123 “Trần Ngọc Thơ”]. Tỷ số thanh toán hiện hành được tính như sau: Tài sản lưu động bao gồm các khoản vốn bằng tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn (bao gồm chứng khoán thị trường), các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản lưu động khác. Tỷ số thanh toán hiện hành RC = Tài sản lưu động Tổng nợ ngắn hạn Phân tích tình hình tài chính Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam -12- SVTH: Trần Quốc Khánh Tổng nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong năm bao gồm: vay ngắn hạn, vay dài hạn đến hạn trả và các khoản phải trả khác. Tỷ số RC cho thấy công ty có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt để đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số này đo lường khả năng trả nợ của công ty. Tỷ số này được chấp nhận hay không tùy thuộc vào sự so sánh với tỷ số thanh toán của các công ty cạnh tranh hoặc so sánh với các năm trước để thấy sự tiến bộ hoặc giảm sút. [2, tr. 122. “PGS.TS Trần Ngọc Thơ”]. Nếu tỷ số thanh toán hiện hành giảm cho thấy khả năng thanh toán giảm và cũng là dấu hiệu báo trước những khó khăn về tài chính sẽ xảy ra. b) Tỷ số thanh toán nhanh: Mặt khác doanh nghiệp có thể dùng tỷ số thanh toán nhanh để xem khả năng thanh toán của công ty. Vì trong nhiều trường hợp tỷ số thanh toán hiện hành không phản ánh chí
Luận văn liên quan