Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Cái Răng

Đềtài: “Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng” gồm có 6 chương: CHƯƠNG 1: Giới thiệu vềsựcần thiết của đềtài nghiên cứu đối với hoạt động của Ngân hàng nói chung và đối với những đối tượng sửdụng thông tin tài chính nhưnhà quản trị, những người bên ngoài đơn vịnói riêng. Mục tiêu mà người thực hiện đềtài muốn đạt đến đồng thời khái quát một sốtài liệu của các tiểu luận khoá trước được lưu trữtại Ngân hàng. CHƯƠNG 2: Trình bày khung lý thuyết dùng đểthực hiện đềtài: - Lý thuyết vềtừng khoản mục trong 2 bảng Báo cáo tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng: + Bảng cân đối kếtoán: tiền mặt tại quỹ, cho vay khách hàng, đầu tưchứng khoán, cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, tài sản cố định, tiền gửi của khách hàng, các quỹ, tài sản nợkhác. + Bảng báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh: thu lãi cho vay, thu nhập từdịch vụ, kinh doanh ngoại hối, thu nhập khác, trảlãi huy động vốn, chi phí dịch vụ, ngân quỹ, chi phí nhân viên, chi cho hoạt động quản lý, công cụ, chi vềtài sản, chi dựphòng bản toàn bảo hiểm tiền gửi khách hàng, chi nộp thuế, phí, lệphí, chi hoạt động kinh doanh khác, chi phí khác. - Các chỉtiêu tài chính làm cơsở đểphân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng: tỷtrọng phần trăm từng khoản mục tài sản, nguồn vốn, thu lãi cho vay, chi trảlãi tiền gửi, thu nhập, chi phí, cơcấu vốn huy động, tổng dưnợ/tổng vốn huy động, tổng dưnợ/tổng tài sản, nợquá hạn/tổng dưnợ, dưnợngắn (trung) hạn/tổng dưnợ, tổng lợi nhuận/tổng thu nhập, tổng thu nhập/tổng tài sản, tổng chi phí/tổng tài sản, tổng chi phí/tổng thu nhập. - Đồng thời trình bày cách thu thập sốliệu và phương pháp xửlý sốliệu trong quá trình thực hiện đềtài. CHƯƠNG 3: Giới thiệu khái quát vềNgân hàng thực tập: lịch sửhình thành và phát triển, cơcấu tổchức, chức năng, nhiệm vụcác phòng ban, mục tiêu hoạt động năm 2007. Sau đó tập trung phân tích, đánh giá kết quảtài chính tại Ngân hàng qua sốliệu các năm 2004, 2005, 2006 và quý I năm 2007. Cụthểlà: - Khái quát tình hình tạo lập, sửdụng vốn, kết quảhoạt động kinh doanh. - Sửdụng những chỉtiêu tài chính đểphân tích, lý giải các biến động làm rõ hơn tình hình tài chính tại Ngân hàng. CHƯƠNG 4: Tìm hiểu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quảtài chính tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng: - Những yếu tốbên ngoài tổchức: yếu tốkinh tế, chính trịpháp luật, văn hóa – xã hội, tựnhiên, công nghệ. - Những yếu tốtrong ngành: sựcó mặt và cạnh tranh của các Ngân hàng khác trên địa bàn Thành PhốCần Thơ. - Những yếu tốthuộc vềbên trong tổchức: nhân lực, tài chính - kếtoán. CHƯƠNG 5: Qua quá trình phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng cũng nhưtìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng, rút ra những ưu và nhược điểm, đềxuất những biện pháp: - Thu hút khách hàng đến vay vốn tại Ngân hàng. - Tăng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư. - Nâng cao vốn huy động. - Tăng thu nhập từhoạt động tưvấn, ủy thác. - Giảm nợquá hạn. - Quảng bá hoạt động dịch vụ. CHƯƠNG 6: Kết luận và đềxuất một sốkiến nghị - Đối với Ngân hàng cấp trên nên quan tâm đến lãi suất cho vay và huy động vốn, thủtục vay vốn. - Đối với Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng nên quan tâm nhiều đến các khoản chi phí, những sản phẩm dịch vụ, sựgiao tiếp của cán bộNgân hàng.

pdf99 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2812 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Cái Răng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TH.S. LƯU TIẾN THUẬN ĐẶNG THỊ KIỀU NGA MSSV: 403107 Lớp: Kế toán - K29 GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận SVTH: Đặng Thị Kiều Nga 1 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng LỜI CẢM TẠ Em là sinh viên năm cuối của Khoa kinh tế - Trường Đại học Cần thơ, chuẩn bị bước vào con đường lập nghiệp. Nhằm giúp cho sinh viên khỏi bở ngỡ khi ra trường cũng như đáp ứng nhu cầu của khung chương trình đào tạo, em được đến thực tập tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Quận Cái Răng. Trong quá trình thực hiện luận văn em chân thành cảm ơn thầy Thuận đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉnh sửa nội dung bài viết. Bên cạnh đó, em cũng nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của các cô chú, anh chị tại Ngân hàng mà đặc biệt là các anh chị tại Phòng kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong việc thu thập và giải thích số liệu. Em xin chân thành biết ơn. Cuối cùng em chúc Thầy và các cô chú, anh chị tại Ngân hàng được vui khỏe, công tác tốt. Ngày……tháng……..năm……….. Sinh viên thực hiện Đặng Thị Kiều Nga GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận SVTH: Đặng Thị Kiều Nga 2 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày……tháng…..năm…….. Sinh viên thực hiện Đặng Thị Kiều Nga GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận SVTH: Đặng Thị Kiều Nga 3 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ....................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày……..tháng…….năm........... Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận SVTH: Đặng Thị Kiều Nga 4 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày……..tháng…….năm……… Giáo viên hướng dẫn GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận SVTH: Đặng Thị Kiều Nga 5 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày……..tháng…….năm……… Giáo viên phản biện GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận SVTH: Đặng Thị Kiều Nga 6 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................ 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu..................................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu .......................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn.................................................................. 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................ 2 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 3 1.3. Câu hỏi nghiên cứu.......................................................................................... 3 1.4. Phạm vi nghiên cứu......................................................................................... 3 1.4.1. Về không gian......................................................................................... 3 1.4.2. Về thời gian ............................................................................................ 3 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 3 1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến việc phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng .................................................................................................. 4 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 6 2.1. Phương pháp luận............................................................................................ 6 2.1.1. Bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng thương mại .................................. 6 2.1.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại............................................................................................. 10 2.1.3. Các chỉ tiêu dùng để khái quát, phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng......... 14 2.2. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 19 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .................................................... 19 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 19 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu.............................................................. 19 Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP QUẬN CÁI RĂNG............................................................................ 20 3.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận SVTH: Đặng Thị Kiều Nga 7 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng Quận Cái Răng.............................................................................................. 20 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................... 20 3.1.2. Cơ cấu tổ chức - chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .................. 21 3.1.3. Phương hướng hoạt động năm 2007..................................................... 23 3.2. Khái quát tình hình tài chính của Ngân hàng qua 3 năm 2004 – 2006 ......... 24 3.2.1. Khái quát tình hình tạo lập vốn ............................................................ 24 3.2.2. Khái quát tình hình sử dụng vốn........................................................... 26 3.2.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm ... 30 3.3. Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng............................................................................. 33 3.3.1. Phân tích tình hình tạo lập vốn ............................................................. 33 3.3.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn ........................................................... 38 3.3.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm 2004 – 2006 ........................................................................................... 50 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP QUẬN CÁI RĂNG ........................................................................................ 66 4.1. Môi trường vĩ mô .......................................................................................... 66 4.1.1. Yếu tố kinh tế........................................................................................ 66 4.1.2. Yếu tố chính trị - pháp luật ................................................................... 67 4.1.3. Yếu tố văn hoá – xã hội ........................................................................ 68 4.1.4. Yếu tố tự nhiên ..................................................................................... 69 4.1.5. Yếu tố công nghệ .................................................................................. 69 4.2. Môi trường tác nghiệp................................................................................... 69 4.3. Môi trường nội bộ ......................................................................................... 70 4.3.1. Nguồn nhân lực..................................................................................... 70 4.3.2. Yếu tố tài chính - kế toán...................................................................... 70 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP QUẬN CÁI RĂNG................................... 72 5.1. Những ưu và nhược điểm của Ngân hàng..................................................... 72 GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận SVTH: Đặng Thị Kiều Nga 8 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 5.1.1. Ưu điểm ................................................................................................ 72 5.1.2. Nhược điểm .......................................................................................... 72 5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.................... 73 5.2.1. Biện pháp thu hút khách hàng đến vay vốn tại Ngân hàng .................. 73 5.2.2. Biện pháp tăng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư............................................ 74 5.2.3. Biện pháp nâng cao vốn huy động........................................................ 75 5.2.4. Biện pháp tăng thu nhập từ hoạt động tư vấn, uỷ thác ......................... 76 5.2.5. Biện pháp giảm nợ quá hạn .................................................................. 76 5.2.6. Biện pháp quảng bá hoạt động dịch vụ................................................. 78 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................ 79 6.1. Kết luận ......................................................................................................... 79 6.2. Kiến nghị ....................................................................................................... 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận SVTH: Đặng Thị Kiều Nga 9 Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Tình hình tạo lập vốn của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) ..............................................................................25 Bảng 2: Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) ..............................................................................27 Bảng 3: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006)31 Bảng 4: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) .......................................................................34 Bảng 5: Trích lược lãi suất tiền gửi trả lãi sau (Tháng 5/2006) tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng ................................................................35 Bảng 6: Trích lược lãi suất huy động vốn (Tháng 5/2006) của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng và những Ngân hàng khác36 Bảng 7: Tiền gửi không kỳ hạn của các doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm37 Bảng 8: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng quý I năm 2007......................................................................................38 Bảng 9: Phân tích tỷ số Tổng dư nợ / nguồn vốn huy động.................................40 Bảng 10: Cơ cấu dư nợ tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 – 2006) và quý I năm 2007 ........................................................42 Bảng 11: Trích lược lãi suất cho vay (Tháng 5/2006) của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng và những ngân hàng khác43 Bảng 12: Phân tích tỷ số Tổng dư nợ / Tổng tài sản............................................45 Bảng 13: Phân tích tỷ số Nợ quá hạn / Tổng dư nợ .............................................47 Bảng 14: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) ......................................................................49 Bảng 15: Tình hình thu nhập của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) .......................................................................51 Bảng 16: Tình hình chi phí của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) .......................................................................54 Bảng 17: Tình hình chi phí hoạt động dịch vụ của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006)55 Bảng 18: Phân tích tỷ số Tổng lợi nhuận / Tổng thu nhập....
Luận văn liên quan