Luận văn Phát hiện phân biệt salmonella spp, salmonella enterica i bằng pcr và khảo sát tần số xuất hiện tương đố của s Enterica i trong thủy sản, nước tự nhiê

(Bản scan) Salmonella là nhóm vi sinh vật gây bệnh đường ruột nguy hiểm, được quan tâm bởi các nhà nghiên cứu bệnh học, dịch tể học, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Về bệnh học, Salmonella được quan tâm nhiều đến đặc điểm , cách thức, liều lượng gây bệnh, đặc điểm phân loại, đặc điểm kháng nguyên, biểu hiện lâm sàng phương pháp chuẩn đoán và phương pháp điều trị

pdf27 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2988 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phát hiện phân biệt salmonella spp, salmonella enterica i bằng pcr và khảo sát tần số xuất hiện tương đố của s Enterica i trong thủy sản, nước tự nhiê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan