Luận văn Phương trình đồng dư

Trong số học, thường ta phải xác định tất cả các số với tính chất p cho trước. Có thể có những số thỏa mãn tính chất p, nhưng có nhiều khi không có. Nếu ta xét tất cả các số thuộc tập Z thì dãy số là công việc không thể thực hiện được

pdf55 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3781 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương trình đồng dư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan