Luận văn Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Cần Thơ

Giao thông đường bộ có tầm quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Giao thông đường bộ thông suốt, an toàn sẽ đem lại nhiều lợi ích sau đây: + Tạo thuận lợi cho sự đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. + Tạo thuận lợi cho việc buôn bán, trao đổi hàng hóa và đẩy mạnh tiến độ công việc của người dân. + Thu hút sự đầu tư kinh tế của cá nhân trong và ngoài nước. + Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển, đặc biệt là ngành dịch vụ du lịch và vận tải. - Hiện nay vấn đề trật tự an toàn giao thông đường bộ không được đảm bảo. Những năm vừa qua thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đường bộ. + Thực tế tại các thành phố lớn trong đó có Thành phố Cần Thơ, nhiều tai nạn giao thông đường bộ xảy ra nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản, sức khỏe, tính mạng con người. Và những người chết vì tai nạn giao thông đường bộ ngày càng nhiều. + Thêm nữa, nạn ùn tắc giao thông đường bộ đang ở mức báo động, lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông. Nhưng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không đáp ứng kịp. Do đó thường xuyên bị ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm hoặc trong các dịp lễ hội. - Tình trạng vi phạm pháp luật giao thông đường bộ ngày càng tăng. Vấn đề vi phạm pháp lu ật giao thông đường bộ là điều đáng quan tâm nhất đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Những hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ thường xảy ra như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, chạy lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định đối với ôtô tải và xe gắn máy, đua xe trái phép,không đội nón bảo hiểm, . Đây là những hành vi cố tình vi phạm, cho thấy ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường bộ còn thấp. Do đó đòi hỏi vai trò quản lý của Nhà nước trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đư ờng bộ. - Nhiều mặt hoạt động trong Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung chưa có hiệu lực. Để giao Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 2 SVTH: Lê Thị Thùy Hương thông đường bộ thật sự an toàn, trật tự thì đòi hỏi Nhà nước phải quản lý toàn diện hiệu quả các mặt công tác như: công tác tuần tra; kiểm soát, công tác xử lý vi phạm, công tác điều tra; giải quyết tai nạn giao thông, .Nhưng hiện tại một vài công tác hoạt động chưa hiệu quả như: + Công tác tuyên truy ền; phổ biến pháp luật chưa sâu rộng, chưa liên tục. + Hoạt động ban hành văn bản pháp luật chưa kịp thời, ổn định. + Công tác đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn hạn chế, nhiều công trình xuống cấp, quá tải trầm trọng. - Những vấn đề vừa trình bày trên là những vấn đề cần thiết sự Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời thể hiện tính cấp thiết của đề tài và là lý do cho việc nghiên cứu đề tài này

pdf58 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 5134 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI ---------------  -------------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT NIÊN KHÓA( 2005-2009) Đề tài: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS: Võ Duy Nam Lê Thị Thùy Hương MSSV: 5054775 Lớp: Luật Thương mại 02-K31 Cần Thơ, 4/2009 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài.....................................................................................1 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 2. Tình hình nghiên cứu đề tài ...............................................................................2 3. Mục đích nghiên cứu đề tài................................................................................2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài ............................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài..........................................................................3 6. Kết cấu luận văn ................................................................................................3 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ......................................................... 4 1.1. Quản lý...........................................................................................................4 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 1.1.1. Khái niệm .................................................................................................4 1.1.2. Đặc điểm...................................................................................................4 ................................................................................................................................ 1.2. Quản lý nhà nước............................................................................................5 ................................................................................................................................ 1.2.1. Nhà nước ..................................................................................................5 ................................................................................................................................ 1.2.1.1. Khái niệm............................................................................................5 ................................................................................................................................ 1.2.1.2. Đặc điểm .............................................................................................6 ................................................................................................................................ 1.2.1.3. Bản chất ..............................................................................................6 ................................................................................................................................ 1.2.2. Quản lý nhà nước......................................................................................7 ................................................................................................................................ 1.2.2.1. Khái niệm............................................................................................7 ................................................................................................................................ 1.2.2.2. Đặc điểm .............................................................................................8 1.3. Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ ...............................9 1.3.1. Khái niệm Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ ........9 ................................................................................................................................ 1.3.2. Nội dung của Quản lý nhà nước: ...............................................................9 ................................................................................................................................ 1.3.3. Sơ lược về sự phát triển các văn bản pháp luật điều chỉnh quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ.................................................................10 CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ ..................13 2.1. Giới thiệu chung về Thành phố Cần Thơ ......................................................13 2.1.1. Giới thiệu về lịch sử hình thành Thành phố Cần Thơ ..............................13 2.1.2. Về đơn vị hành chính ..............................................................................14 2.1.2.1. Các đơn vị hành chính Thành phố Cần Thơ .......................................14 2.1.2.2. Bộ máy quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ...............14 2.2. Cơ sở pháp lý Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ......16 2.3. Cơ quan quản lý nhà nước và chức năng, nhiệm vụ về vấn đề trật tự an toàn giao thông đường bộ và tại Thành phố Cần Thơ .................................................17 2.3.1. Các cơ quan quản lý nhà nước.................................................................17 2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ ..............................................................................17 2.3.2.1. Sở Giao thông công chính Cần Thơ ...................................................17 2.3.2.2. Ủy ban nhân dân................................................................................19 ................................................................................................................................ 2.3.2.3. Ban an toàn giao thông ......................................................................20 2.3.2.4. Lực lượng Thanh tra giao thông.........................................................21 2.3.2.5. Lực lượng Cảnh sát giao thông; Công an ...........................................21 2.4. Tình hình nổi lên có liên quan đến Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ ..............................................................21 2.4.1. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ......................................................21 2.4.2. Nạn lấn chiếm lòng đường; hành lang an toàn giao thông đường bộ........25 2.5. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về trật tự an toàn giao thông sau tết kỷ sửu 2009:........................................................................................................26 2.5.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: ..............26 2.5.2. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn ............................................................................27 2.5.3. Bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông an toàn............................................27 2.6. Tình hình quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ........................................................................................................28 ................................................................................................................................ 2.6.1. Tai nạn giao thông đường bộ...................................................................28 2.6.2. Các công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ...29 2.6.2.1. Công tác tuần tra; kiểm soát, xử lý vi phạm: ......................................29 2.6.2.2. Công tác điều tra; giải quyết tai nạn giao thông .................................30 2.6.2.3. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông ............................31 2.5.2.3. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 2.6.2.4. Công tác dẫn đoàn và tổ chức, chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ: ............................................................................................................................32 2.6.2.5. Công tác phòng ngừa sai phạm tiêu cực.............................................33 2.6.3.Một vài nhận xét ......................................................................................34 ................................................................................................................................ CHƯƠNG 3. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. ........35 3.1. Những khó khăn, hạn chế trong công tác Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ.......................................................35 3.1.1. Về điều kiện vật chất...............................................................................35 3.1.1.1. Thiếu các công cụ hỗ trợ trong hoạt động tuần tra; kiểm soát, điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ .......................................................................35 3.1.1.2. Kết cấu hạ tầng giao thông thấp kém ................................................35 3.1.2. Về phía người tham gia giao thông đường bộ..........................................36 3.1.2.1. Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ còn thấp...........36 3.1.2.2. Việc lấn chiếm lòng lề đường; hành lang an toàn giao thông đường bộ: ............................................................................................................................37 3.1.3. Hệ thống văn bản pháp luật chưa hoàn thiện, ổn định..............................37 3.2. Các phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ...............................................................38 3.2.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ ........................................................................................................................38 3.2.1.1. Hoàn thiện văn bản pháp luật.............................................................38 3.2.1.2. Nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật; chuyên môn nghiệp vụ trong Quản lý nhà nước ................................................................................................39 3.2.1.3. Cung cấp đầy đủ các phương tiện kỹ thuật; thiết bị hỗ trợ cho hoạt động quản lý nhà nước .................................................................................................41 3.2.1.4. Xây dựng, mở rộng và nâng cấp; sữa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ .............................................................................................................41 3.2.1.5. Nâng cao hiệu quả an toàn phương tiện giao thông đường bộ ............42 3.2.1.6. Nâng cao công tác đào tạo; sát hạch; cấp giấy phép lái xe..................43 3.2.1.7. Tăng cường các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ .............................................................................................................43 3.2.2. Đối với người dân ..................................................................................44 3.2.2.1. Tăng cường hoạt động tuyên truyền; phổ biến; giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ............................................................................................44 3.2.2.2. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra; kiểm soát, điều tra; xử lý tai nạn giao thông đường bộ, xử phạt hành vi vi phạm............................................................46 3.2.2.3. Tăng cường bố trí người điều khiển giao thông đường bộ tại hầu hết các điểm giao lộ vào những giờ cao điểm ..................................................................46 KẾT LUẬN........................................................................................................48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề tài: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Thành phố Cần Thơ GVHD:ThS. Võ Duy Nam 1 SVTH: Lê Thị Thùy Hương PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài - Giao thông đường bộ có tầm quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Giao thông đường bộ thông suốt, an toàn sẽ đem l