Luận văn Rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

1. Sự cần thiết của đề tài Xuất phát từ chức năng kinh doanh của NHTM tại Việt Nam theo điều 1 khoản 1 Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính (1990): “NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu mà thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”. Do vậy, hoạt động của ngân hàng luôn chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Các khách hàng của ngân hàng rất đa dạng về hình thức tổ chức, phong phú về ngành nghề và vì vậy tính rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng phức tạp và phong phú hơn so với các loại hình kinh doanh khác. Rủi ro trong cho vay của NHTM nói riêng được thể hiện trong chính đặc điểm kinh doanh tín dụng của NHTM. Từ ngày 01/04/2007 các ngân hàng nước ngoài được hoạt động bình đẳng tại Việt Nam, đó cũng là một sự thách thức của các NHTM trong nước, và vì các NHTM nhỏ có thể sẽ biến mất khi mà các ngân hàng nước ngoài nhập cuộc với túi tiền khổng lồ, với kinh nghiệm cho vay lâu đời, NHTM Việt Nam không thể là đối thủ cân xứng. Xuất phát từ việc kinh doanh của NHTM trong nước tập trung vào hoạt động tín dụng, nhưng chất lượng tín dụng chưa cao, việc quản trị rủi ro còn hạn chế, thu nhập từ hoạt động tín dụng của các NHTM trong nước chiếm tỷ lệ rất cao và nếu xảy ra rủi ro tín dụng thì khó thu hồiđược vốn và lãicho vay thì ngân hàng có thể lỗ vốn và có thể dẫn đến phá sản. Do vậy việc nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng tại các NHTM là thựcsự cần thiết và là vấn đề sống còn của các NHTM. Vấn đề kinh doanh tại Hệ thống NHCTVN mạnh nhất là vẫn là hoạt động tín dụng, thu nhập của ngân hàng chiếm tỷ trọng hơn 80% từ hoạt động tín dụng, nhưng chất lượng tín dụng chưa cao, tỷ lệ nợ xấu; nợ quá hạn vẫn còn cao nên việc tìm ra những giải pháp để hạn chế rủiro và đem lại lợi nhuận cao từ hoạt động tín dụng đang là vấn đề mà các nhà lãnh đạo củaNHCT rất quan tâm và chỉ đạo triệt để. Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “Rủi ro tín dụng tại NHCT Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”. 2. Mục tiêu của đề tài Mục tiêu đề tài làm sáng tỏ những vấn đề sau: - Làm rõ hơn về lý luận rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHTM. - Đánh giá thực trạng hoạt động tíndụng, nêu ra những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, đánh giá, biện pháp phòng ngừa rủi rotín dụng và chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong hoạt động tín dụng tại hệ thống NHCT Việt Nam. - Trên cơ sở phân tích những tồn tại, yếu kém và mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng tại hệ thống NHCT Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng dẫn đến chất lượng tín dụng thấp và từ đó đề ra những giải pháp thích hợp. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế về hoạt động tín dụng của NHCTVN và một số NHTM khác để tìm hiểu những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại hệ thống NHCTVN. 4. Phương pháp nghiên cứu Nhằm để hiểu rõ những vấn đề nghiên cứu trong luận văn, sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh 5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm những nội dung chính trong ba chương: Chương một:Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương hai:Thực trạng về hoạt động kinh doanh và rủi ro tín dụng tại hệ thống NHCT Việt Nam. Chương ba:Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng tạihệ thống NHCT Việt Nam.

pdf101 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3582 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan