Luận văn Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Càng Long

ỞViệt Nam, hệthống ngân hàng được hình thành khá sớm và nó đã đóng góp rất nhiều vào quá trình xây dựng đất nước, là bộphận tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, là động lực góp phần tích cực trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nhưng đểtồn tại và phát triển trong nền kinh tếthịtrường, các thành phần kinh tếphải cạnh tranh rất gay gắt trong đó có ngành ngân hàng nhất là khi có sựxuất hiện của các ngân hàng thương mại cổphần với mục tiêu là huy động nguồn vốn đủlớn đểphục vụcho nhu cầu vay vốn của khách hàng, tạo nguồn thu tốt cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Cùng với quá trình mởcửa và hội nhập kinh tếquốc tế, đặc biệt là trong giai đoạn đầu Việt Nam là thành viên của Tổchức thương mại thếgiới (WTO) chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức vì thếcác doanh nghiệp đòi hỏi phải có nguồn vốn đủmạnh đểcó thểcạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài trong đó ngân hàng và các tổchức tín dụng là nơi có thể đáp ứng nhu cầu vềvốn cho các Doanh nghiệp cũng nhưnhững cá nhân. Có thểnói Ngân hàng là mạch máu nuôi sống nền kinh tế, có một vai trò cực kỳquan trọng trong sựnghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn trong xã hội. Mối quan hệtài chính giữa các Ngân hàng Thương Mại với các Doanh nghiệp và các cá nhân sẽtác động tích cực, trực tiếp đến quy mô sản xuất kinh doanh. Bởi lẽ, muốn mởrộng sản xuất kinh doanh bắt buộc phải có nguồn tài chính dồi dào, có mởrộng quan hệtín dụng với các Ngân hàng đểgiúp các doanh nghiệp và cá nhân đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư đểmởrộng sản xuất kinh doanh và tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay hệthống Ngân hàng Việt Nam đang phải gánh chịu sức ép rất lớn, vừa phải đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, vừa đối mặt với những thửthách không nhỏvề đối thủcạnh tranh và phạm vi hoạt động. Các hiệp hội tín dụng, các nhà môi giới, các công ty bảo hiểm, đang giành một phần lớn thịtrường tiền gửi và thịtrường tín dụng của Ngân hàng.

pdf88 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2698 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Càng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 1 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ----------d&c---------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CÀNG LONG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiên: Ths. Võ Thị Lang Trương Thị Ngọc Diễm MSSV: 4053714 Lớp: Tài chính - NH K31 Cần thơ, năm 2009 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 2 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm LỜI CẢM ƠN @&? Sau khoảng thời gian bốn năm học tập, được sự chỉ dẫn nhiệt tình, cũng như sự giúp đỡ của thầy cô Trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt là các thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh , cùng với thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Càng Long, em đã học được những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiển giúp ích cho bản thân để nay em có thể hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành biết ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các thầy, cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt em xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến cô Võ Thị Lang đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian làm đề tài luận văn. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng, các cô chú, anh chị đã tạo mọi điều kiện cho em trong suốt thời gian thực tập tại Ngân hàng, đặc biệt là các cô chú và anh chị phòng Tín dụng đã nhiệt tình chỉ dẫn, cũng như sự hỗ trợ và cung cấp những kiến thức quý báu để em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên, do còn hạn hẹp về kiến thức và kinh nghiệm nên đề tài luận văn khó tránh được những sai sót, khuyết điểm. Em rất mong sự góp ý kiến của các thầy cô, Ban lãnh đạo và các anh chị, cô chú trong Ngân hàng. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Ban lãnh đạo cùng các cô chú, anh chị trong Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Càng Long dồi dào sức khoẻ và luôn thành công trong công việc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Sinh viên thực hiện Trương Thị Ngọc Diễm Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 3 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm LỜI CAM ĐOAN @&? Tôi xin cam đoan đề tài này là do tôi thực hiện để hoàn thành không hề sao chép các đề tài hay các công trình nghiên cứu có sẵn trước đây, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cần Thơ, ngày…...tháng…..năm 2009 Người viết Trương Thị Ngọc Diễm Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 4 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP @&? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................... ……………….., ngày……tháng…...năm 2009 Thủ trưởng đơn vị Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 5 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên người hướng dẫn: Võ Thị Lang Học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Khoa kinh tế - QTKD, trường Đại học Cần Thơ Tên học viên: Trương Thị Ngọc Diễm Mã số sinh viên: 4053714 Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Tên đề tài: Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Càng Long. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ................................................................................................................................ 2. Về hình thức: ................................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................................................ 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ................................................................................................................................ 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu): ................................................................................................................................ 6. Các nhận xét khác: ................................................................................................................................ 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý mức độ đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa…) ................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày ……tháng……năm….. NGƯỜI NHẬN XÉT Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 6 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI......................................................................1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..........................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung .......................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể........................................................................................2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................3 1.3.1 Không gian..............................................................................................3 1.3.2 Thời gian.................................................................................................3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu..............................................................................3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ..............................................................................4 2.1.1 Tổng quan về tín dụng.............................................................................4 2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng Ngân hàng......................................................4 2.1.1.2 Các hình thức tín dụng.......................................................................4 2.1.1.3 Phân loại tín dụng..............................................................................4 2.1.1.4 Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại ............................................................................................................5 2.1.2 Tổng quan về rủi ro tín dụng ...................................................................9 2.1.2.1 Các loại rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng thương mại................9 2.1.2.2 Rủi ro tín dụng là rủi ro tiềm ẩn và quan trọng nhất trong hoạt động của Ngân hàng thương mại ...........................................................................9 2.1.2.3 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng...................................................... 10 2.1.2.4 Dấu hiệu của rủi ro tín dụng............................................................. 10 2.1.2.5 Tác động của rủi ro tín dụng ............................................................ 11 2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của Ngân hàng.............................. 12 2.1.4 Biểu hiện của rủi ro tín dụng ................................................................. 13 2.1.5 Quy trình cho vay.................................................................................. 15 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................... 15 2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu...................................................... 15 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 15 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu............................................................... 15 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 7 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG ..................................................................................................... 16 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG .. 16 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội chung của huyện Càng Long ........................... 16 3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển NHNO & PTNT huyện Càng Long...... 16 3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý và tình hình nhân sự ......................................... 18 3.1.3.1 Cơ cấu tổ chức................................................................................. 18 3.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .......................................... 18 3.1.4 Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của NHNO & PTNT huyện Càng Long.... 21 3.1.4.1 Vai trò ............................................................................................. 21 3.1.4.2 Chức năng ....................................................................................... 21 3.1.4.3 Nhiệm vụ......................................................................................... 22 3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN QUA .................................................................... 22 3.2.1 Tình hình kinh tế xã hội thời gian gần đây ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng ........................................................................................................... 22 3.2.2 Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng ..................................................... 23 3.2.3 Hoạt động huy động vốn ....................................................................... 26 3.2.4 Tình hình tài sản của Ngân hàng ........................................................... 28 3.2.5 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận.................................................. 29 3.2.6 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của NHNO & PTNT huyện Càng Long ..................................................................................... 31 3.2.6.1 Thuận lợi ......................................................................................... 31 3.2.6.2 Khó khăn ......................................................................................... 32 3.2.6.3 Định hướng phát triển của Ngân hàng.............................................. 33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG ........................................................................ 35 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG ............................. 35 4.1.1 Tình hình cho vay và thu nợ của Ngân hàng trong thời gian qua ........... 35 4.1.1.1 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ theo thời gian............. 35 4.1.1.2 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ theo ngành ................. 40 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 8 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm 4.1.1.3 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ theo thành phần kinh tế ................................................................................................................. 47 4.1.1.4 Tình hình nợ xấu ............................................................................. 53 4.1.2 Phân tích các chỉ số liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng... 59 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU .................. 62 4.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng........................................................... 62 4.2.1.1 Đối với khách hàng là cá nhân......................................................... 62 4.2.1.2 Đối với khách hàng là doanh nghiệp ................................................ 63 4.2.2 Nguyên nhân khách quan ...................................................................... 64 4.2.2.1 Điều kiện kinh tế trong nước............................................................64 4.2.2.2 Tình hình kinh tế thế giới................................................................. 64 4.2.3 Nguyên nhân liên quan đến việc đảm bảo tín dụng................................ 65 4.2.4 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng ........................................................... 65 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢ PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG ..................................................... 66 5.1 Cần phải hiểu rỏ thông tin về khách hàng trước khi cho vay ....................... 66 5.2 Cần phải giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích của khách hàng .... 67 5.3 Cần xác định đúng giá trị thực của tài sản cầm cố thế chấp ......................... 68 5.4 Theo dõi những biến động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến Ngân hàng ...... 69 5.5 Tăng cường công tác mua bảo hiểm tiền gửi ............................................... 69 5.6 Thực hiện tốt việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng............................ 69 5.7 Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong hoạt động của Ngân hàng ........................................................................................................... 69 5.8 Thành lập bộ phận giám sát nguồn vốn vay của Ngân hàng độc lập với cán bộ tín dụng.................................................................................................... 70 5.9 Nâng cao chất lượng trình độ cho cán bộ tín dụng....................................... 70 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 72 6.1 KẾT LUẬN ................................................................................................ 72 6.2 KIẾN NGHỊ ............................................................................................... 73 6.2.1 Đối với NHNO & PTNT huyện Càng Long ........................................... 73 6.2.2 Đối với NHNO & PTNT Việt Nam........................................................ 74 6.2.3 Về phía Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Trà Vinh......................................... 74 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 9 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 75 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 10 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU BẢNG Bảng 1: Tình hình nguồn vốn của NHNO & PTNT huyện Càng Long ......... 24 Bảng 2: Tình hình huy động vốn qua 3 năm từ 2006 – 2008........................ 26 Bảng 3: Tình hình tài sản của Ngân hàng qua 3 năm từ 2006 – 2008........... 28 Bảng 4: Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Ngân hàng.................. 29 Bảng 5: Doanh số cho vay theo thời gian .................................................... 35 Bảng 6: Doanh số thu nợ theo thời gian....................................................... 37 Bảng 7: Dư nợ theo thời gian ...................................................................... 39 Bảng 8: Doanh số cho vay theo ngành......................................................... 40 Bảng 9: Doanh số thu nợ theo ngành ........................................................... 43 Bảng 10: Dư nợ theo ngành......................................................................... 45 Bảng 11: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế.................................... 47 Bảng 12: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế...................................... 49 Bảng 13: Dư nợ theo thành phần kinh tế...................................................... 51 Bảng 14: Nợ xấu phân theo thời gian .......................................................... 53 Bảng 15: Nợ xấu phân theo ngành............................................................... 55 Bảng 16: Nợ xấu theo thành phần kinh tế .................................................... 57 Bảng 17: Các chỉ số liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng......... 59 Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 11 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 1: Quy trình cho vay.......................................................................... 15 Sơ đồ 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức NHNO & PTNT huyện Càng Long............... 18 Hình 1: Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng .............................................. 24 Hình 2: Tình hình tài sản của Ngân hàng..................................................... 28 Hình 3: Thu nhập của Ngân hàng ................................................................ 30 Hình 4: Tỷ lệ thu từ tín dụng ....................................................................... 30 Hình 5: Doanh số cho vay theo thời gian..................................................... 35 Hình 6: Doanh số thu nợ theo thời gian ....................................................... 37 Hình 7: Dư nợ theo thời gian....................................................................... 39 Hình 8: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế ...................................... 48 Hình 9: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế` ....................................... 50 Hình 10: Dư nợ theo thành phần kinh tế ...................................................... 51 Hình 11: Tình hình nợ xấu theo thời gian .................................................... 54 Hình 12: Nợ xấu theo thành phần kinh tế .................................................... 57 Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 12 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm DANH MỤC VIẾT TẮT NHNO & PTNT : Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TG KBNN : Tiền gửi kho bạc Nhà nước TG TCTD : Tiền gửi Tổ chức tín dụng TG dân cư : Tiền gửi dân cư TSCĐ & TS khác : Tài sản cố định và tài sản khác HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐTD : Hoạt động tín dụng Máy NN : Máy nông nghiệp TNDV : Thương nghiệp dịch vụ CNCB : Công nghiệp chế biến DN NQD : Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Hộ SX : Hộ sản xuất Luận văn tốt nghiệp GVHD: Võ Thị Lang 13 SVTH: Trương Thị Ngọc Diễm CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
Luận văn liên quan