Luận văn Sinh học và sinh thái học của vắt (Haemadipsa sp) ở rừng cát tiên

(Bản scan) Rừng mưa nhiệt đới là một trong những kho tàng thiên nhiên quý giá của sự sống nói chung và của loài người nói riêng. Về mặt khoa học, có thể ví rừng mưa nhiệt đới như một phòng thí nghiệm tự nhiên khổng lồ. Trong những thập kỷ gần đây các nhà khoa học các tổ chức bảo vệ thiên nhiên quốc tế quốc gia,... đã có những đầu tư lớn về nhiều mặt

pdf112 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2154 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sinh học và sinh thái học của vắt (Haemadipsa sp) ở rừng cát tiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.pdf
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan