Luận văn Sử dụng card PCL-832 điều khiển máy CNC

Việc dùng cữ chặn và công tắc hành trình là cần thiết cho các hệ thống đo lường vị trí dùng Incremental Encoder. Ở đây cứ mỗi lần đóng mạch hệ điều khiền thì các trục phải được chạy về điểm HOME của nó, có như vậy thì hệ điều khiển mới có một điểm khởi xuất để từ đó đếm các khoảng dịch chuyển phản hồi từ Encoder. Tuy nhiên nếu chỉ dùng cữ chặn và công tắc hành trình thì không đảm bảo được độ chính xác khi di chuyển về HOME. Bởi vậy cụm tổ hợp cữ chặn và công tắc hành trình chỉ báo cho hệ điều khiển biết vùng lân cận của điểm HOME. Chiều rộng của vùng lân cận này nằm vượt ra ngoài dung sai khi đóng mạch một công tắc chính xác. Do đó ta có khái niệm về cảm biến INDEX như sau : Đầu tiên dao cắt (bàn máy ) di chuyển trên một trục theo một chiều cố định để đảm bảo tiến đến công tắc hành trình theo một hướng cố định. Khi nó đụng công tắc hành trình thì bắt đầu di chuyển ngược lại với mục đích thoát khỏi công tắc hành trình với tốc độ chậm. Sau khi thoát khỏi công tắc hành trình rồi nó lại di chuyển ngược lại với tốc độ rất chậm đến khi chạm vào công tác hành trình một lần nữa (hay một công tắc INDEX khác tuỳ theo quan điểm thiết kế) thì ngừng lại, và đây là vị trí điểm HOME trên trên trục này. Ở trên ta chỉ dùng một cữ chặn và một công tắc hành trình cho một trục, vì thế có thể xem như cảm biến INDEX trùng với cảm biến HOME. Nhưng ta phải phân biệt : - Cảm biến HOME xác định vùng lân cận điểm HOME. - Cảm biến INDEX xác định chính xác vị trí điểm HOME. Ta phải dùng hai khái niệm trên là vì khi xác định vùng lân cận điểm HOME thì dao cắt chạy với tốc độ lớn hơn khi xác định vị trí chính xác HOME, do đó có thể rút ngắn thời gian tìm vị trí điểm HOME.

doc25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2025 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sử dụng card PCL-832 điều khiển máy CNC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc2.doc
 • doc1.I.doc
 • doc1.II.doc
 • doc1.III-1.IV.doc
 • docIndex.doc
 • rarOrcad.rar
 • docpreface.doc
 • rarProgram.rar
 • docreference.doc
 • rarSetup.rar
 • docthanks.doc
 • rarThesis.rar