Luận văn Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann

Lý thuyết xác suất và thống kê là một bộ phận của toán học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và ứng dụng chúng vào thực tế. Các khái niệm đầu tiên của xác suất do các nhà toán học tên tuổi Pierre Fermat (1601-1665) và Bailes Pascal (1623-1662) xây dựng từ thế kỷ thứ 17 dựa trên việc nghiên cứu các quy luật trong trò chơi may rủi.

pdf66 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan