Báo cáo Thực tập tại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (TramOc)

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay giao thông vận tải là sợi dây nối liền các vùng kinh tế, các khu công nghiệp, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hoá và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài ra giao thông vận tải còn thúc đẩy tạo ra mối quan hệ trong và ngoài nước, mở rộng trao đổi thông tin, giao lưu văn hoá, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy đòi hỏi ngành giao thông vận tải phát triển cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trước nhu cầu vận tải ngày càng lớn như vậy thì việc đáp ứng nhu cầu đó, với chất lượng như thế nào, đó là những vấn đề rất khó khăn, đòi hỏi nhà vận tải có cách giải quyết phù hợp với yêu cầu vận tải đó. Cũng chính từ những hoạt động đó, để thoả mãn nhu cầu vận tải nói trên thì về phía các doanh nghiệp vận tải cần có kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp với tình hình hiện tại. Thực hiện phương châm “ lý luận gắn với thực tiễn”,” Học đi đôi với hành”, việc thực tập là khâu quan trọng và cần thiết. Thông qua thực tập để sinh viên nắm được tình hình thực tế của doanh nghiệp, trên cơ sở đó củng cố kiền thức đã học, bước đầu có sự liên hệ kết hợp và vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn, tìm hiểu các nghiệp vụ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp sinh viên rèn luyện khả năng thực hành chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp và công tác chuyên môn trong tương lai Nhận rõ việc quan trọng của việc thực tập, vì vậy trong quá trình thực tập ở Trung tâm điều hành và quản lý giao thông đô thị, chúng em đã có điều kiện cọ sát với thực tế, để củng cố những kiến thức đã học trong nhà trường, chuẩn bị tốt cho việc làm luận văn tốt nghiệp. Nội dung báo cáo thực tập gồm 2 phần: PHẦN I: Phần thực tập chung PHẦN II : Phần thực tập thu thập số liệu để làm luận văn tốt nghiệp

doc38 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2248 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (TramOc), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan