Luận văn Thực trạng phong cách quản lý của hiệu trưởng ảnh hưởng lên bầu không khí tâm lý trong các trường thpt tại thành phố Cần Thơ

Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông đã được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Chính phủ, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng như của các tỉnh thành trong cả nước từ đầu những năm 1990. Năm 1997, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 3481/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/11/1997 về chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý của người hiệu trưởng. Thực tiễn giáo dục phổ thông Việt Nam cho thấy, người hiệu trưởng lãnh đạo và quản lý nhà trường thực chất là lãnh đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đây là quá trình giáo dục tổng thể nhằm phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông. Theo đó, hướng tới sự phát triển nhân cách học sinh, mở rộng quy mô giáo dục hợp lý. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý trường học, hiệu trưởng không thể tự mình đổi mới hoạt động của nhà trường. Bởi một trong những khía cạnh của quản lý là thực hiện các công việc thông qua nỗ lực của những người khác. Muốn mọi người tham gia thì các chủ trương đổi mới phải được đội ngũ hiểu rõ và chấp nhận. Đội ngũ cán bộ, viên chức và giáo viên là lực lượng ủng hộ và tạo động lực cho hiệu trưởng triển khai thực hiện các thay đổi nếu các chủ trương đổi mới là đúng đắn. Có thể nói cán bộ, viên chức và giáo viên là lực lượng chính tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường và có vai trò quyết định thành công của nhà trường

pdf102 trang | Chia sẻ: duongneo | Lượt xem: 5214 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng phong cách quản lý của hiệu trưởng ảnh hưởng lên bầu không khí tâm lý trong các trường thpt tại thành phố Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Bạch Ngọc THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ẢNH HƯỞNG LÊN BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. ĐOÀN VĂN ĐIỀU Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu, Phòng Khoa học công nghệ - Sau đại học, Khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn này. - Quý Thầy, cô đã giảng dạy, hướng dẫn tôi trong thời gian theo học tại trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện luận văn này. - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Tổ chức cán bộ, phòng THPT Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư liệu cho tôi thực hiện đề tài. - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ: THPT Thới Lai, THPT Bùi Hữu Nghĩa, THPT Châu Văn Liêm, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Việt Dũng, THPT Phan Văn Trị đã hợp tác, cung cấp thông tin, tư liệu cho việc thực hiện đề tài. - Ban giám hiệu trường Cao đẳng Cần Thơ, lãnh đạo và các cán bộ phòng Đào tạo - Bồi dưỡng trường Cao đẳng Cần Thơ đã hỗ trợ, tạo đìều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. - Học viên lớp cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục khóa 18 đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian cùng nhau học tập tại trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh. - PGS.TS. Đoàn Văn Điều đã hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Tác giả DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT + BCH : Ban chấp hành + CB - GV : Cán bộ - Giáo viên + CNV : Công nhân viên + CBQL : Cán bộ quản lý + CBQLGD : Cán bộ Quản lý giáo dục + ĐLTC : Độ lệch tiêu chuần + GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo + HT : Hiệu rưởng + HS : Học sinh + PHHS : Phụ huynh học sinh + QL : Quản lý + QLGD : Quản lý giáo dục + TB : Trung bình + THPT : Trung học phổ thông + THCS : Trung học cơ sở MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông đã được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Chính phủ, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng như của các tỉnh thành trong cả nước từ đầu những năm 1990. Năm 1997, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 3481/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/11/1997 về chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý của người hiệu trưởng. Thực tiễn giáo dục phổ thông Việt Nam cho thấy, người hiệu trưởng lãnh đạo và quản lý nhà trường thực chất là lãnh đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đây là quá trình giáo dục tổng thể nhằm phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông. Theo đó, hướng tới sự phát triển nhân cách học sinh, mở rộng quy mô giáo dục hợp lý. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý trường học, hiệu trưởng không thể tự mình đổi mới hoạt động của nhà trường. Bởi một trong những khía cạnh của quản lý là thực hiện các công việc thông qua nỗ lực của những người khác. Muốn mọi người tham gia thì các chủ trương đổi mới phải được đội ngũ hiểu rõ và chấp nhận. Đội ngũ cán bộ, viên chức và giáo viên là lực lượng ủng hộ và tạo động lực cho hiệu trưởng triển khai thực hiện các thay đổi nếu các chủ trương đổi mới là đúng đắn. Có thể nói cán bộ, viên chức và giáo viên là lực lượng chính tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường và có vai trò quyết định thành công của nhà trường. Muốn thực hiện việc đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội, mỗi trường học phải xây dựng một đội ngũ cán bộ - giáo viên (CB – GV) có đủ trình độ, phẩm chất chính trị, lòng yêu nghề, mến trẻ Vấn đề đặt ra cơ bản của công tác quản lý là xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh về mọi mặt, đây là nhiệm vụ nặng nề của mỗi cán bộ quản lý, đặc biệt là người hiệu trưởng. Như vậy, xét cho cùng, muốn nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở các trường phổ thông thì trước hết người hiệu trưởng phải xây dựng cho mình vai trò quản lý, chỉ đạo tập thể sư phạm bằng chính nhân cách và phong cách quản lý của mình. Trong nhà trường, phong cách của người hiệu trưởng có tác dụng như một chuẩn mực cho cách ứng xử của mọi người trong tổ chức. Tùy theo phong cách quản lý và đặc điểm công việc mà hình thành nên các hình thức quan hệ và cách ứng xử trong nhà trường. Việc xử lý và giải quyết các mối quan hệ luôn là công việc thường ngày và đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của người hiệu trưởng. Phong cách quản lý của hiệu trưởng có thể được xem như là một nghệ thuật quan hệ không phải để “được lòng mọi người” mà là tạo niềm tin ổn định ở người khác. Nói cách khác, chính phong cách quản lý của hiệu trưởng sẽ tạo ảnh hưởng đến bầu không khí tâm lý của tập thể, quyết định đến chất lượng giảng dạy, giáo dục và công việc trong nhà trường. tạo nên nét đặc trưng trong công tác quản lý. Vì vậy, việc tìm hiểu thực trạng ảnh hưởng phong cách quản lý của hiệu trưởng lên bầu không khí tâm lý trong các trường học là cần thiết, ngõ hầu đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả, để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hiệu trưởng nói riêng và đội ngũ cán bộ quản lý nói chung một cách bài bản, giúp hiệu trưởng cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý thường xuyên, chứ không phải chỉ quản lý bằng kinh nghiệm như một việc xưa nay vẫn làm. Với những lý do trên, đề tài “Thực trạng phong cách quản lý của hiệu trưởng ảnh hưởng lên bầu không khí tâm lý trong các trường THPT tại thành phố Cần Thơ” được nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng phong cách quản lý của hiệu trưởng tác động lên bầu không khí tâm lý của tập thể; từ đó, đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng phong cách quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng phong cách quản lý của hiệu trưởng ảnh hưởng đến bầu không khí tâm lý của tập thể ở các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ 3.2. Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý tại các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ 4. Giả thuyết nghiên cứu Trong nhà trường, người hiệu trưởng đóng vai trò là “hạt nhân”, là “nhân vật trung tâm trong nhà trường”, quản lý mọi hoạt động của giáo viên, học sinh; chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước về việc đảm bảo chất lượng giáo dục ở trường mình. Do đó, khi hiệu trưởng có phong cách quản lý phù hợp sẽ tạo được bầu không khí tâm lý tích cực trong tập thể hội đồng giáo dục và học sinh, từ đó nâng cao được chất lượng công việc trong nhà trường. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài được thực hiện với những nhiệm vụ sau đây: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài. - Nghiên cứu thực trạng phong cách quản lý của hiệu trưởng ảnh hưởng lên bầu không khí tập thể ở các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ - Đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng phong cách quản lý phù hợp nhằm tạo bầu không khí tích cực trong tập thể sư phạm, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường phổ thông. 6. Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài này chúng tôi sử dụng phối hợp một số các phương pháp nghiên cứu sau đây: 6.1. Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp hệ thống và khái quát hóa các thông tin lý luận đã thu thập được để xây dựng các khái niệm công cụ và khung lý thuyết cho đề tài. Nguồn tài liệu được sưu tầm, phân tích, tổng hợp, hệ thống và khái quát hóa tập trung vào các mảng vấn đề sau: - Lý luận về hoạt động quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thông. - Lý luận về tâm lý học trong xã hội và quản lý. - Lý luận về phong cách quản lý và tâm lý học lãnh đạo. 6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.1. Phương pháp quan sát Quan sát bầu không khí tâm lý của tập thể các trường THPT nhằm thu thập thông tin thực tiễn về các phong cách quản lý của hiệu trưởng. Từ đó xử lý các thông tin thu thập được. 6.2.2. Phương pháp điều tra Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến dành cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) và học sinh (HS). Các câu hỏi trong phiếu trưng cầu ý kiến đảm bảo chi tiết, tiết kiệm thời gian cho đối tượng điều tra. Đây là phương pháp chính trong đề tài nghiên cứu vì nó phù hợp cả về mặt thời gian nghiên cứu và tính thực tiễn của đề tài chúng tôi nghiên cứu. Để có được số liệu cụ thể cho phiếu trưng cầu ý kiến, chúng tôi đã tranh thủ ý kiến của một số chuyên gia để xây dựng phiếu và thực hiện điều tra với giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý của 06 trường THPT, phân loại và xử lý số liệu trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, huyện Thới Lai, Phong Điền thuộc thành phố Cần Thơ. Phương pháp được thực hiện theo tiến trình sau: Bước 1: Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến dựa trên các tiêu chí đã định Bước 2:Tham khảo ý kiến các chuyên gia, hoàn chỉnh phiếu trưng cầu ý kiến Bước 3: Điều tra đối với giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý các trường THPT trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, kết hợp với quan sát và thu thập thông tin thực tiễn Bước 4: Xử lý số liệu phiếu điều tra, trình bày kết quả 6.3. Phương pháp toán thống kê Nhằm xử lý, phân tích các số liệu thu thập được. 7. Giới hạn đề tài - Về nội dung: Đề tài giới hạn nghiên cứu các phong cách quản lý của hiệu trưởng có ảnh hưởng lên bầu không khí tâm lý của tập thể. - Về khách thể nghiên cứu: Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh các trường THPT ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, huyện Phong Điền, Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Từ trước đến nay, đã có khá nhiều công trình đề cập đến các khái niệm “quản lý”, “phong cách quản lý”, “bầu không khí tâm lý tập thể”. Ngay từ thưở sơ khai mặc dù trình độ và lao động còn thấp kém, giản đơn, con người đã có những nhu cầu về người thủ lĩnh của mình, không phải ai cũng được tôn lên làm thủ lĩnh. Người đứng đầu bộ tộc phải là người tiêu biểu cho sức mạnh, ý chí khát vọngcủa các thành viên trong bộ tộc; đã biết sử dụng những tri thức về con người được đúc kết thành kinh nghiệm để thực hiện sứ mệnh lãnh đạo bộ lạc của mình và truyền lại cho con cháu đời sau. Thời đại phong kiến, người ta đã đề cao cái tài của người làm quan, là người biết sâu, hiểu rộng, biết cách dùng người, thanh liêm, chính trực. Người ta đã nói đến các khái niệm: “Pháp trị”, “Nhân trị”, “Đức trị” Thời hiện đại, khái niệm “Phong cách lãnh đạo”, “Phong cách quản lý” đã xuất hiện rõ nét, mang nhiều yếu tố mới và phức tạp hơn. Với sự phát triển của xã hội, quản lý là một yếu tố không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Xã hội phát triển càng cao thì vai trò của quản lý càng lớn, phạm vi càng rộng và nội dung càng phong phú, phức tạp. Tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Một số vấn đề về nghiệp vụ quản lý của hiệu trưởng phổ thông cấp I, II – Hà Nội 1975” đã đề ra những yêu cầu chung về nhân cách hiệu trưởng. Người cán bộ cách mạng trung thành, nhà giáo dục có tâm hồn, người cán bộ có năng lực tổ chức và quản lý giỏi. Nguyễn Văn Lê - Nguyễn Thanh Phong với chuyên đề Quản lý trường học cho rằng “Phong cách quản lý của một cán bộ lãnh đạo là tập hợp những đặc điểm của người cán bộ đó trong công tác quản lý, là nét tập trung trong những phương pháp mà người cán bộ sử dụng trong công tác quản lý” [20, tr.22] Tác giả Bùi Ngọc Oánh đề cập: “Quản lý, lãnh đạo một tập thể là công tác rất phức tạp và khó khăn, không phải ai cũng có thể làm được, dù đó là người rất giỏi về chuyên môn hay trình độ cao về tri thức. Muốn quản lý tập thể có hiệu quả cao, người cán bộ lãnh đạo phải có những phẩm chất đặc biệt, phải có phong cách quản lý phù hợp”.[25, tr 254] Bầu không khí của tập thể quan trọng. Nó chính là tâm trạng chung của các thành viên trong tập thể được hình thành thông qua mối quan hệ công tác (do công việc) và mối quan hệ tâm lý (sở thích, cá tính) do vậy, người quản lý phải tạo nên mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau để họ có điều kiện gây ảnh hưởng qua lại cho nhau, đồng thời tự mỗi thành viên trong tập thể xác định cho mình chỗ đứng và khẳng định mình trước tập thể. Theo Donal Clark: “Hai yếu tố quan trọng có tác động đến việc nhà lãnh đạo cần hành động như thế nào trong công việc, đó là: văn hóa (culture) và bầu không khí (climate)” [37] Bầu không khí thể hiện sự cảm nhận của mọi người trong nhà trường, những tri giác cá nhân và cộng đồng và thái độ của các thành viên trong tổ chức. Bầu không khí trong tổ chức (Organizational climate) có mối liên hệ trực tiếp với năng lực lãnh đạo và phong cách quản lý của các nhà lãnh đạo, nó được dựa trên các giá trị, các đặc trưng, các kỹ năng và hoạt động cũng như những công việc ưu tiên của nhà lãnh đạo. Lê Thị Hoa, trường Cán bộ quản lý giáo dục trung ương II trong bài: “Những biện pháp quản lý của hiệu trưởng để xây dựng nhà trường thành một tổ chức học tập”, đã đề cập các biện pháp của hiệu trưởng để xây dựng nhà trường thành một tổ chức học tập đó là: - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong nhà trường. - Tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ công chức. - Khuyến khích, động viên công chức thử nghiệm. - Bồi dưỡng kỹ năng tự học cho cán bộ, công chức trong nhà trường. - Xây dựng môi trường làm việc hoàn thiện để tạo điều kiện học tập cho cán bộ công chức. - Khen thưởng việc học tập của cán bộ công chức. Trong tác phẩm “Tâm lý học lãnh đạo, quản lý”, tác giả Võ Thành Khối khẳng định: “ Mỗi nhà lãnh đạo, quản lý trong quá trình tác động đến đối tượng của mình dù có ý thức hay không có ý thức đều có một khuynh hướng ưu tiên nhất định trong việc xác lập mục tiêu quản lý, đều có những thể thức, những biện pháp hoặc con đường riêng nhất định trong việc thu thập thông tin, ra quyết định, trong xử lý những tình huống khác nhau toàn bộ những định hướng về mục tiêu, những lề lối ứng xử, những cách thức tác động được lặp đi lặp lại và trở thành ổn định tạo nên một kiểu cách hoạt động quản lý riêng biệt, đặc thù được gọi là phong cách lãnh đạo”[18, tr.39] Điểm chung của các công trình, các bài viết trên là: - Trong thực tiễn phức tạp, phong phú, đa dạng của công tác quản lý, người hiệu trưởng thường phải đương đầu và giải quyết nhiều tình huống cụ thể của công tác quản lý. Thông qua việc phát hiện và giải quyết các tình huống này chứng minh bản lĩnh và năng lực của người quản lý, góp phần đem lại những hiệu quả thành công trong công tác lãnh đạo quản lý nhà trường. - Đề cao vai trò của hiệu trưởng trong việc xây dựng tập thể sư phạm, nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đề ra. Trong hoạt động quản lý, phong cách quản lý của nhà lãnh đạo tập thể là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của công tác quản lý, lãnh đạo. - Nhà trường là đơn vị, cơ sở trực tiếp giáo dục - đào tạo, là cơ quan chuyên môn của ngành giáo dục - đào tạo, hoạt động của nhà trường rất đa dạng, phong phú và phức tạp, nên việc quản lý, lãnh đạo chặt chẽ, khoa học sẽ bảo đảm đoàn kết, thống nhất được mọi lực lượng, tạo nên sức mạnh đồng bộ nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục đích giáo dục. - Xác định các yếu tố quyết định chất lượng bầu không khí tâm lý tập thể, chủ thể quản lý trường học, các nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí tâm lý của tập thể. - Việc tạo ra một bầu không khí làm việc ấm áp thật đơn giản song cũng rất cần thiết. Không khí làm việc là do người lãnh đạo quyết định. Công việc và trách nhiệm của hiệu trưởng là phải luôn vui vẻ, quan tâm, lịch sự và thường xuyên giúp đỡ người khác để tạo nên bầu không khí tâm lý thoải mái, tích cực. 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1. Một số khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu: 1.2.1.1. Quản lý và lãnh đạo: + Quản lý: Trong quá trình tồn tại và phát triển của quản lý, đặc biệt trong quá trình xây dựng lý luận quản lý, khái niệm quản lý được nhiều nhà nghiên cứu lý luận cũng như thực hành quản lý đưa ra: * Harold-Koontz - Cyryl Odonnel - Heinz Weihrich trong “Những vấn đề cốt yếu của quản lý” đã đưa ra định nghĩa: “Quản lý là hoạt động thiết yếu của nhà quản lý để đảm bảo sự phối hợp, sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu nhất định trong những điều kiện thời gian công tác và kinh phí bỏ ra ít nhất nhưng hiệu quả đạt cao nhất”. + Lãnh đạo: Hiệp hội lãnh đạo Quốc tế (International Leadership Associates) định nghĩa: Lãnh đạo dường như là thứ nghệ thuật khiến người khác có mong muốn làm được những điều thực sự nên làm. Theo tác giả Võ Thành Khối: “Lãnh đạo là sự dẫn đường, còn nếu mở rộng nó ra thì nó bao hàm cả những nghĩa như là sự chỉ đường, sự dẫn dắt, sự định hướng tức là làm cho một đối tượng nào đó đi tới những mục tiêu xác định”[17, tr.5] Thuật ngữ “lãnh đạo” đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn khi nhắc đến vai trò của người quản lý vì chức năng của lãnh đạo là xử lý thay đổi. Người quản lý cần phải lãnh đạo giỏi để thay đổi sản phẩm, hệ thống và con người một cách năng động Có thể nói, lãnh đạo là quá trình gây cảm hứng cho người khác làm việc chăm chỉ và hiệu quả. - Người lãnh đạo quản lý Người cán bộ lãnh đạo quản lý hay nói gọn lại, người lãnh đạo là khái niệm dùng để chỉ người mà hoạt động chuyên môn của họ là đảm bảo cho các hoạt động khác của xã hội được triển khai theo cách nào đó nhằm đạt được những mục tiêu riêng của chúng. Đó là những cá nhân đóng vai trò chỉ huy, điều khiển trong những hệ thống xã hội nhất định. Những hệ thống xã hội có thể là toàn bộ xã hội nói chung, có thể là những hệ thống nhỏ hơn như cấp hành chính, một ngành, một lĩnh vực chuyên môn hay là các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế Tương ứng với tính chất và quy mô của các hệ thống này, ở những nhà quản lý khác nhau trong thực tế có thể có những khác biệt nhất định về nhiệm vụ cụ thể, về tính chất hoạt động hay về quyền lực. Nhưng dù những khác biệt đó có đa dạng đến mấy thì bất cứ người lãnh đạo quản lý nào cũng đều là người chỉ huy, điều khiển một tổ chức. Chỉ huy, điều khiển là chức năng đặc trưng và chủ yếu nhất của người lãnh đạo. Đó là người đứng đầu một tổ chức, có nhiệm vụ xác định và chỉ ra mục tiêu cho tổ chức, vạch ra con đường để đi đến mục tiêu, hướng dẫn và thúc đẩy tổ chức hướng tới mục tiêu đã định bằng cách phối hợp, điều hòa hoạt động của các thành viên nằm trong tổ chức ấy. 1.2.1.2 Phong cách quản lý + Phong cách Theo đề cương bài giảng Khoa học quản lý: “Phong cách là tổng thể các phương pháp, tác phong và cách thức tiêu biểu, đặc trưng mà người lãnh đạo sử dụng trong hoạt động hàng ngày để giải quyết công việc”.[16. Tr.126] + Phong cách quản lý Theo Võ Thành Khối - Nguyễn Xuân Tảo: “Kiểu hoạt động lãnh đạo hay phong cách lãnh đạo quản lý là toàn bộ những định hướng, lề lối, cách thức đặc thù của một nhà lãnh đạo quản lý trong hoạt động của mình tác động vào các đối tượng quản lý khác nhau.” [18, Tr.40]. Trong chuyên đề Quản lý trường học, tác giả Nguyễn Văn Lê - Nguyễn Thanh Phong định nghĩa: Phong cách quản lý của một cán bộ lãnh đạo là tập hợp những đặc điểm của người cán bộ đó trong công tác quản lý, là nét tập trung trong những phương pháp mà người cán bộ sử dụng trong công tác quản lý [20,Tr.22] Tác giả Bùi Ngọc Oánh: “Phong cách nhà quản lý là một hệ thống các hành vi, các biện pháp tác động có tính điển hình, ổn định của người lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công tác hàng ngày của tập thể” [24, Tr.270]. Từ những khái niệm nêu trên có thể hiểu: Phong cách quản lý là hệ thống các phương pháp được nhà quản lý sử dụng để tác động đến những người dưới quyền. Phong cách quản lý
Luận văn liên quan